Tag: energieverbruik

Nieuwe alliantie richt zich op ontwikkelen van efficiënte AI-applicaties

In de afgelopen jaren is het energie­ver­bruik van AI-appli­ca­ties in datacen­ters exponen­tieel toege­nomen, een trend die zowel milieu­ac­ti­visten als bedrijven in de AI-sector zorgen baart. Om een antwoord te bieden op deze groei­ende bezorgd­heid, hebben verschil­lende AI-gerela­teerde firma’s de handen ineen geslagen om een consor­tium te vormen dat zich richt op het verbe­teren van de openheid, effici­ëntie en duurzaam­heid van AI-platforms. 

Lees meer

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest