13 september 2023
0 Reactie(s)

13 september 2023

Onderzoekers: ‘Datacenters die ChatGPT hosten gebruiken zeer veel water’

Uit recent onder­zoek blijkt dat slechts vijf vragen aan ChatGPT, een geavan­ceerd AI-model ontwik­keld door OpenAI, een aanzien­lijke hoeveel­heid water kunnen verbruiken. De bevin­dingen van dit onder­zoek roepen vragen op over het energie­ver­bruik en de ecolo­gi­sche impact van geavan­ceerde AI-modellen.

Onder­zoe­kers van de Univer­sity of California hebben de impact van ChatGPT op het water­ver­bruik onder­zocht. Dat deden zij in een datacenter van Micro­soft in Iowa waar onder andere op ChatGPT gebaseerde AI-modellen ‘draaien’. Ze ontdekten dat iedere keer dat een gebruiker vijf vragen stelt aan het AI-model, er bijna een halve liter water wordt verbruikt. Het onder­zoek wijst op de verborgen kosten van geavan­ceerde AI-systemen, zoals ChatGPT, die op grote schaal worden ingezet voor diverse toepas­singen, waaronder klanten­ser­vice, tekst­ge­ne­ratie en automa­ti­se­ring van taken.

Hoewel het lijkt alsof het gebruik van AI geen fysieke middelen vereist, is de reali­teit dat deze modellen enorme hoeveel­heden compu­ter­kracht nodig hebben om te functi­o­neren. Met alle gevolgen aandien voor de datacen­ters die deze modellen hosten.

Het onder­zoek benadrukt de noodzaak van verant­woord en duurzaam gebruik van AI-techno­lo­gieën. Hoewel AI-systemen zoals ChatGPT veel voordelen bieden, moeten gebrui­kers en ontwik­ke­laars rekening houden met hun impact op het milieu en streven naar effici­ënter gebruik van middelen. De onder­zoe­kers hopen dat dit onder­zoek zal bijdragen aan een groter bewust­zijn van de ecolo­gi­sche kosten van AI-techno­lo­gieën en aanmoe­digen tot de ontwik­ke­ling van milieu­vrien­de­lijke benade­ringen van kunst­ma­tige intelligentie.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This