19 september 2023
0 Reactie(s)

19 september 2023

BT tests meerdere technieken voor vloeistofkoeling

BT Group in het Verenigd Konink­rijk voert momen­teel proeven uit met verschil­lende vloei­stof­koel­tech­no­lo­gieën van Europese leveran­ciers die de energie­con­sumptie in zijn netwerken en IT-infra­struc­tuur aanzien­lijk kunnen verbeteren. 

Dat meldt EENews Europe. De BT-groep maakt gebruik van Juniper’s Network QFX Series switches, die veel worden gebruikt in bestaande cloud­ar­chi­tec­turen, in combi­natie met Iceotope-vloei­stof­koe­ling. Een replica met een HP x86-server heeft aange­toond dat het energie­ver­bruik voor het koelen van een netwerks­witch die doorgaans in een datacenter wordt ingezet, aanzien­lijk kan worden verminderd.

Op dit moment worden de datacen­ters van BT gekoeld met lucht­ge­ba­seerde systemen, maar naarmate de netwerk­ca­pa­ci­teit en eisen toenemen, verwacht het concern dat de volgende generatie IT- en netwerk­hard­ware warmer zal worden, wat de energie­con­sumptie en opera­ti­o­nele kosten voor koeling zal verhogen. 

Er worden zoals gezegd meerdere proeven gedaan. Bij de proef­versie van Preci­sion Liquid Cooled-netwerkser­vers en datacen­ter­ap­pa­ra­tuur wordt gebruik gemaakt van Iceotope- en Juniper-appara­tuur. Bij een andere proef worden netwerkser­vers volledig onder­ge­dom­peld in een immersion-tank van Immersion4 uit Zwitser­land. Bij een proef met vloei­stof­ge­koelde cold plates van netwerk­ap­pa­ra­tuur in een koelbe­hui­zing wordt appara­tuur van Nexalus in Ierland gebruikt. Systemen van Airsys in Warrington, UK, zullen worden gekoeld met behulp van opgespoten gedeel­te­lijke onder­dom­pe­ling van datacenterapparatuur.

BT verwacht dat verschil­lende koelo­p­los­singen uitein­de­lijk kunnen worden ingezet, afhan­ke­lijk van de speci­fieke locatie en opera­ti­o­nele vereisten. De proeven hebben tot doel te bepalen welke oplos­singen optimaal zijn voor welke situatie. Ook wil men de mate van energie­be­spa­ring vaststellen.

Hier is een video van de techno­logie van Immersion4:

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This