18 september 2023
0 Reactie(s)

18 september 2023

Een inkijk in de white en gray space van een datacenter 

In de white space van een datacenter staan kasten, racks en behui­zingen waarin de IT-appara­tuur is onder­ge­bracht, en glasve­zel­be­ka­be­ling voor de verbin­dingen. In de gray space staan producten die essen­tieel zijn om de white space optimaal te laten functi­o­neren. Panduit publi­ceerde onlangs een infographic die duide­lijk maakt wat er allemaal in de white en de gray space van neen datacenter gebeurt.

De nadruk in de white space ligt op het beschermen van de essen­tiële compo­nenten, terwijl ruimte optimaal wordt benut en flexi­bi­li­teit gegaran­deerd blijft. In de Gray Space staan dus systemen die essen­tieel zijn voor de achter­lig­gende functies, waardoor de white space optimaal kan functi­o­neren. Hier komen cruciale stroom­voor­zie­ning en netwerk­con­nec­ti­vi­teit het datacenter binnen. 

De infographic geeft inzicht in de vraag wat nu precies de verschillen zijn tussen de white space en gray space in het datacenter. Ontdek eveneens waar speci­fieke producten en oplos­singen thuishoren.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This