15 september 2023
0 Reactie(s)

15 september 2023

Vultr lanceert AI-gericht cloud-platform in Europa

Private cloud platform Vultr brengt AI-gerichte reken­kracht naar Europese bedrijven voor het ontwik­kelen van diensten waarvoor kunst­ma­tige intel­li­gentie en machine learning een belang­rijke rol spelen. Via het cloud­net­werk van Vultr krijgen bedrijven in Europa ruim toegang tot de benodigde AI-chips die nodig zijn om toonaan­ge­vende AI-toepas­singen te bouwen en door te ontwikkelen.

Door NVIDIA GPU’s in Europa aan te bieden, wil Vultr een rol spelen in het democra­ti­seren van reken­kracht en AI-innovatie wereld­wijd. Om AI-innovatie verder te onder­steunen, lanceert Vultr een startup programma zodat startups snel en betaal­baar toegang krijgen tot GPU’s in de cloud.

“Het is onze missie om AI innovatie overal ter wereld vrij baan te geven met ons cloud platform” zegt J.J. Kardwell, CEO van Vultr en The Constant Company. “Wij brengen de kracht van NVIDIA’s laatste generatie GPU’s, inclu­sief de HGX H100 and A100, naar alle startup hubs in Europa, Zuid-Amerika, Afrika, Azië, en het Midden-Oosten. Innovatie gebeurt overal en we zien het als onze taak om elke regio ter wereld uit te rusten met toegang tot NVIDIA GPU’s en hun software modules.” Dit programma omvat toegang tot de nieuwste high-perfor­mance computer-techno­logie, waaronder GPU’s en CPU’s, bare metal en meer. Boven­dien krijgen deelne­mers aan het startup programma toegang tot toege­wijde support engineers om te helpen met eventuele techni­sche behoeften.

“Het onder­steunen van wereld­wijde AI innovatie is essen­tieel in onze missie,” zegt Rick Champagne, Director Media en Enter­tain­ment bij NVIDIA. “Toegang tot de NVIDIA H100 Tensor Core GPU’s om enorme loads zoals media en AI te kunnen draaien, zijn nu beschik­baar via de Vultr cloud in Europa.”

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This