14 september 2023
0 Reactie(s)

14 september 2023

HPE Aruba Networking breidt portfolio uit met Instant On 1960 stackable switch

Hewlett Packard Enter­prise kondigt de lance­ring aan van de Aruba Instant On 1960 stack­able switch met 2,5Gb poort­ca­pa­ci­teit. Deze onder­steunen IT-managers en beheer­ders van kleine datacen­ters bij het optima­li­seren van de netwerkprestaties. 

Tegen­woordig migreren veel mkb-ondert­ne­mingen hun workloads naar de cloud en zien zij een forse toename in het gebruik van data-inten­sieve appli­ca­ties, zoals door het streamen van video’s op end-devices. Hierdoor zijn ook de eisen die ze stellen aan hun netwerk toege­nomen, met name op het gebied van netwerk­be­vei­li­ging en netwerk­be­heer. Daarom intro­du­ceert HPE nu een nieuwe stack­able switch in combi­natie met het Aruba Instant On AP22D access point. De nieuwe producten zijn ontworpen om naadloos en veilig om te gaan met grote volumes netwerk­ver­keer die worden gegene­reerd door het toene­mende aantal verbonden apparaten:

  • Aruba Instant On 1960 stack­able switch met 2,5Gb poort­ca­pa­ci­teit helpt bij het eenvoudig uitbreiden van het netwerk naarmate de organi­satie groeit. Met de mogelijk­heid om meerdere switches te stapelen, kunnen klanten meer poorten en capaci­teit toevoegen zonder veel extra investeringen.
  • Aruba Instant On AP22D Wi-Fi 6 access point kan effec­tief meerdere connec­ties tegelij­ker­tijd beheren op de hoogst mogelijke snelheid. Ook kunnen meer apparaten toegang krijgen tot het netwerk zonder bottle­necks of prestatieverlies.

Met het Aruba Instant On portfolio kunnen middel­grote cloud-gebrui­kers een high-speed­net­werk imple­men­teren dat makke­lijk is om op te zetten, te beheren en te onder­houden. Als onder­deel van HPE Aruba Networking’s edge-to-cloud­stra­tegie bieden de nieuwe producten een cloud-first, gebruiks­vrien­de­lijk en schaal­baar netwerk voor een betaal­bare prijs. Relevant, gezien onder­zoek van IDC verwacht dat de meeste mkb’s hun IT-budgetten verhogen dit jaar. De nieuwe producten kennen onder andere de volgende eigenschappen:

  • De Aruba Instant On 1960 stack­able switch is beschik­baar voor cloud stacking of physical stacking met de mogelijk­heid om meerdere switches te beheren als één stack.
  • Multi-site manage­ment om netwerk­ver­keer op verschil­lende locaties in het bedrijf te beheren.
  • Policy manage­ment om automa­tisch apparaten en kwali­teit van de service (QoS) te beheren voor verschil­lende soorten access voor meerdere gebruikers.
Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This