24 oktober 2023
0 Reactie(s)

24 oktober 2023

Nieuwe processor integreert compute en memory

IBM heeft een nieuwe processor ontwik­keld die compute en memory integreert. Hierdoor wordt de klassieke Von Neumann-flessen­hals omzeilt. Deze North­Pole genoemde priocessor belooft met name voor AI-toepas­singen een forse versnel­ling op te leveren, terwijl tegelij­ker­tijd het energie­ge­bruik – dat bij veel GPU’s zeer fors is – flink verlaagd is. 

De geavan­ceerde chip integreert geheugen en verwer­king, waardoor een signi­fi­cante versnel­ling in taken zoals beeld­her­ken­ning mogelijk is, en dat met aanzien­lijk minder energie­ver­bruik. Een van de grootste beper­kingen in de compu­ter­tech­no­logie is – zoals gezegd – de Von Neumann-flessen­hals, een term genoemd naar wiskun­dige John von Neumann. Dit concept beschrijft de vertra­ging die optreedt wanneer data heen en weer moet tussen de processor en het externe geheugen (RAM). De North­Pole-chip lost dit probleem op door 256 reken­kernen (cores) te gebruiken die elk hun eigen geïnte­greerde geheugen hebben.

De archi­tec­tuur van de North­Pole-processor is geïnspi­reerd door de mense­lijke hersenen. De cores zijn verbonden in een netwerk dat lijkt op de verbin­dingen tussen delen van de mense­lijke hersen­schors. Deze ontwerp­fi­lo­sofie stelt North­Pole in staat om aanzien­lijk beter te presteren in standaard bench­mark­tests voor beeld­her­ken­ning, terwijl het slechts een vijfde van de energie verbruikt in verge­lij­king met de huidige toonaan­ge­vende AI-chips.

Ondanks de indruk­wek­kende presta­ties heeft North­Pole nog enkele beper­kingen, vooral als het gaat om grote taalmo­dellen zoals ChatGPT. Desal­niet­temin zien de onder­zoe­kers grote potentie voor de North­Pole-archi­tec­tuur in snelheids­kri­ti­sche toepas­singen zoals zelfrij­dende auto’s.

Naast IBM’s North­Pole zijn er andere benade­ringen in ontwik­ke­ling die de belofte inhouden van verdere verbe­te­ringen in snelheid en effici­ëntie. Onder­zoe­kers zijn bijvoor­beeld bezig met het ontwik­kelen van chips die in-geheugen bereke­ningen kunnen uitvoeren, een ontwik­ke­ling die de energie­kosten en latency verder zou kunnen verminderen.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This