23 oktober 2023
0 Reactie(s)

23 oktober 2023

LCL investeert 120 miljoen euro in zijn datacenters

De Belgi­sche datacen­ter­spe­ci­a­list LCL Data Centers gaat een bedrag van €120 miljoen vrijmaken voor infra­struc­tuur­in­ves­te­ringen in de komende twee jaar. Het datacen­ter­be­drijf zal zowel inves­teren in uitbrei­dingen als in duurzaamheid. 

Concreet zal LCL €100 miljoen inves­teren in twee uitbrei­dings­pro­jecten in Aalst en Diegem, en €20 miljoen inves­teren in duurzaam­heid. Concreet gaat LCL onder meer zonne­pa­nelen plaatsen op de gevel van LCL Brussels-North (Diegem). Het doel? Een nog groter Belgisch-Europees en duurzaam datacen­ter­net­werk worden. Met deze inves­te­ringen neemt LCL opnieuw de voortrek­kersrol op het vlak van sustai­na­bi­lity binnen de sector op.

‘Om de referentie te blijven binnen de Belgi­sche datacen­ter­sector, is het belang­rijk om onze bestaande datacen­ters verder uit te breiden en te voorzien van duurzame innova­ties. Enkel zo kunnen we zo veel mogelijk klanten ontvangen en bedienen. De inves­te­ringen die we zullen doen, zijn een vooruit­gang voor ons bedrijf, en voor onze bestaande en toekom­stige klanten’, verklaart Laurens van Reijen, managing director van LCL Data Centers.

Grootse uitbreidingsplannen in Aalst & Diegem

LCL zal €100 miljoen inves­teren in de uitbrei­ding van twee van zijn datacen­ters, namelijk dat van Aalst, LCL Brussels-West, en dat van Diegem, LCL Brussels-North. De twee datacen­ters zijn door het stijgend aantal klanten wat krap geworden. Jaarlijks groeit LCL met 10% en dient het datacen­ter­be­drijf deze groei bij te benen door uitbreidingen.

In Aalst is onder­tussen de eerste steen gelegd voor verdere uitbrei­dingen aan het bestaande datacenter. Dit project loopt nog tot maart 2025. In totaal wordt er 2.367 m² datazaal bijge­bouwd. In Diegem zullen er vanaf december 2023 tot oktober 2025 uitbrei­dings­werken zijn. Dit gaat over een gebouw dat de hoogte ingaat met 4 bouwlagen (5 verdie­pingen in totaal) en bijna even groot wordt als het naburige gebouw van PwC. De netaan­slui­ting van extra 24 MW is reeds in aanbouw en heeft een datazaal van 4.000 m².

Investeringen op het gebied van duurzaamheid

Op het vlak van sustai­na­bi­lity gaat LCL het vrijge­maakte budget vooral inves­teren in hernieuw­bare energie, het verbe­teren van zijn Power Usage Effec­ti­ve­ness (PUE-) en de vermin­de­ring van zijn CO2-voetaf­druk.

Concreet gaat LCL onder andere zonne­pa­nelen plaatsen op de gevel van LCL Brussels-North (Diegem) om groene energie op te wekken. Daarnaast wil LCL de PUE in al zijn datacen­ters doen dalen naar 1,3 tegen 2030. Voorlopig heeft enkel LCL Brussels-West (Aalst) een PUE die lager is dan 1,3. Dit gaat de datacen­ter­spe­ci­a­list doen door te inves­teren in onder andere energie­zui­ni­gere koelin­stal­la­ties. Tot slot, wil LCL ook zijn CO2-uitstoot reduceren door onder andere een verbe­terde lekde­tectie te instal­leren in zijn koelin­stal­la­ties, de hernieuw­bare brand­stof HVO100 te gebruiken voor al zijn noodge­ne­ra­toren en zijn wagen­park verder te elektrificeren.

Voor deze inves­te­ringen wordt een totaal­budget van €20 miljoen voorzien.

Onder­tussen is het al vaak herhaald dat LCL duurzaam­heid hoog in het vaandel draagt. Twee jaar geleden onder­schreef de datacen­ter­spe­ci­a­list namelijk al twee initi­a­tieven om dit te onder­bouwen: het Klimaat­neu­traal Datacen­ter­pact (CNDCP) en het Science Based Targets initi­a­tive (SBTi). Boven­dien schreef LCL zich een jaar geleden in voor het Voka Charter Duurzaam Onder­nemen 2023 en bracht het datacen­ter­be­drijf in juni 2023 zijn eerste ESG-rapport uit, met concrete KPI’s om zijn duurzaam­heids­doelen te bereiken.

‘Deze inves­te­ringen zorgen ervoor dat we kunnen werken richting de voorop­ge­stelde duurzaam­heids­doelen in ons ESG-rapport, om zo beetje bij beetje de nummer één van de Belgi­sche datacen­ter­we­reld te worden’, conclu­deert van Reijen. 

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This