28 maart 2024
0 Reactie(s)

28 maart 2024

Hewlett Packard Enterprise vergroot AIOps-mogelijkheden van HPE Aruba Networking Central met GenAI

Hewlett Packard Enter­prise kondigt een uitbrei­ding van haar AIOps-netwerk­be­heer­mo­ge­lijk­heden aan. HPE integreert verschil­lende genera­tive AI (GenAI) Large Language Models (LLM’s) in HPE Aruba Networ­king Central, HPE’s cloud-native netwerk­be­heer­op­los­sing, gehost op het HPE Green­Lake Cloud Platform. Tegelij­ker­tijd kondigt HPE aan dat Verizon Business hun managed services portfolio uitbreidt om HPE Aruba Networ­king Central op te nemen.

Anders dan andere GenAI-netwerk­be­na­de­ringen, die simpelweg API-calls naar publieke LLM’s sturen, is HPE Aruba Networ­king Central’s nieuwe autonome set van LLM’s ontworpen met innova­tieve prepro­ces­sing en guard­rails. Deze aanpas­singen verbe­teren de gebrui­ker­s­er­va­ring en vergroten de opera­ti­o­nele effici­ëntie met een focus op zoeksnel­heid, nauwkeu­rig­heid en datapri­vacy. Met een van de grootste data lakes in de sector verza­melt HPE Aruba Networ­king telemetry van bijna vier miljoen netwerk­be­heerde devices en meer dan 1 miljard unieke klant-endpoints. Deze inzichten drijven HPE Aruba Networ­king Centrals machine learning modellen aan voor voorspel­lende analy­tics en aanbe­ve­lingen. De nieuwe GenAI-LLM-functi­o­na­li­teit wordt verwerkt in HPE Aruba Networ­king Central’s AI zoekfunctie voor diepere inzichten, betere analy­tics en meer proac­tieve mogelijkheden.

HPE Aruba Networ­king blijft zich inzetten voor AI-veilig­heid met een security-first aanpak voor Personal & Customer Identi­fiable Infor­ma­tion (PII/​CII). De LLM’s zijn namelijk “sandboxed” in HPE Aruba Networ­king Central, dat werkt op het HPE Green­Lake Cloud Platform. HPE Aruba Networ­king Central verze­kert ook bevei­li­ging van klant­data met eigen LLM’s die PII/CII-data verwij­deren en zoeknauw­keu­rig­heid vergroten, terwijl het antwoord op vragen van netwerk­be­heer binnen secondes beschik­baar is.

Als onder­deel van de uitge­breide mogelijk­heden zijn HPE Aruba Networ­king Centrals-trainingsets voor de GenAI-modellen tot wel tien keer groter dan andere cloud gebaseerde platforms en bevatten ze tiendui­zenden van HPE Aruba Networ­king afkom­stige documenten in het publieke domein. Daarnaast bevatten ze antwoorden op meer dan drie miljoen vragen die over vele actieve jaren zijn vastge­legd in het klantenbestand.

“Moderne netwerk­klanten eisen security-first, AI-powered inzichten in hun bedrijfs­kri­ti­sche infra­struc­tuur. Dat leveren we met deze verbe­te­ring,” zegt David Hughes, chief product officer, HPE Aruba Networ­king. “HPE breidt hun ervaring met AI-innovatie uit met deze stap en HPE Aruba Networ­king Centrals nieuwe aanpak van het inzetten van verschil­lende LLM-modellen om de mogelijk­heden van GenAI te omarmen.”

Sinds de intro­ductie in 2014 biedt HPE Aruba Networ­king Central krach­tige mogelijk­heden om netwerken te confi­gu­reren, beheren, monitoren en trouble­shooten via wired en wireless LAN, WAN en IoT. Zo integreert het functies door de hele levens­cy­clus van netwerk­ope­ra­ties. De nieuwe GenAI- LLM-gebaseerde zoekma­chine is vanaf nu beschik­baar bij elke licentie. HPE Aruba Networ­king Central is ook opgenomen in het HPE Green­Lake for Networ­king (NaaS) abonne­ment en beschik­baar via het HPE Green­Lake platform.

“Tegen­woordig zoeken klanten naar prakti­sche AI-appli­ca­ties die waarde­volle verbe­te­ringen kunnen maken in hun bedrijf,” zegt Will Townsend, VP & Principal Analyst bij Moor Insights and Strategy. “Wanneer het gaat om effec­tief netwerk­be­heer zijn data en modellen belang­rijk. AI is niet nieuw voor netwerk- en securi­ty­ope­ra­ties. De uitda­ging zit in het nauw afstemmen van query’s met AI-algoritmes om relevante en waarde­volle bedrijfs­uit­kom­sten te leveren. Een set van met purpose gebouwde LLM’s geleverd in een self-contained sandbox biedt het beste van privacy en presta­ties. Met deze HPE Aruba Networ­king Central-aankon­di­ging lanceert HPE aantrek­ke­lijke genera­tive AI-functi­o­na­li­teit die presta­ties niet opoffert aan verbe­terde security.”

Partners zoals Verizon Business gebruiken HPE Aruba Networ­king Central of Verizon Managed SD Branch om organi­sa­ties te helpen hun netwerk en appli­ca­tie­pres­ta­ties te verbe­teren. Zo helpen deze oplos­singen om meer agile en voorspel­bare uitkom­sten te onder­steunen zonder inhouse IT-middelen te belasten.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This