27 maart 2024
0 Reactie(s)

27 maart 2024

Devoteam publiceert Cloud Native Trend Report 2024

Devoteam, het IT Consul­tancy bedrijf met ruim 12.000 Cloud Native experts in de EMEA regio, bouwend op sterke partner­ships met cloud techno­lo­gieën, zoals Micro­soft, Amazon Web Services, Google, Servi­ceNow en Sales­force, onthult haar nieuwe Cloud Native Trend Report 2024.

Het rapport belicht de impact van cloud-native techno­lo­gieën op initi­a­tieven die de digitale trans­for­matie van organi­sa­ties onder­steunen. Dit gebeurt in verschil­lende sectoren en thema’s, waaronder cloud-native Devel­op­ment, Data Driven en The Future of AI. Daarnaast biedt het rapport waarde­volle inzichten voor organi­sa­ties die de volle­dige potentie van cloud-native oplos­singen willen benutten. De exper­tise van Devoteam op dit gebied zorgt ervoor dat het rapport bruik­bare inzichten levert om organi­sa­ties te begeleiden in hun reis naar cloud-native uitmuntendheid.

Een van de trends dit jaar is natuur­lijk AI. Devoteam laat zien dat AI nu overal opduikt, maar dat het eigen­lijk al een tijdje bestaat en dat we er al langer mee werken. Het tijdperk van Genera­tive AI is een gewel­dige impuls die de ontwik­ke­ling van AI versnelt. Met Vertex AI, Kubeflow Pipelines en het AI TRISM-frame­work worden organi­sa­ties in staat gesteld om het volle­dige poten­tieel van AI te benutten, terwijl de betrouw­baar­heid en bevei­li­ging van AI-imple­men­ta­ties wordt gewaar­borgd. De centrale vraag in het rapport is: “Hoe kunnen organi­sa­ties AI op grote schaal gebruiken imple­men­teren?” Nu de eerste hype voorbij is, hoe gaat AI jouw organi­satie écht veranderen?

Gert Jan van Halem, CTO van Devoteam Group: “Bij Devoteam werken onze experts met de nieuwste techno­lo­gieën om waarde te creëren voor onze klanten. Dit geeft ons een geweldig perspec­tief op de echte waarde van deze techno­lo­gieën. We surfen niet alleen mee op de techno­lo­gie­hype, maar begrijpen ook waarom en hoe deze techno­lo­gieën het verschil kunnen maken voor bedrijven. Deze uitleg komt terug in dit nieuwe rapport.”

Devoteam’s Cloud Native Trend Report is een jaarlijks visie­rap­port waarin het licht wordt geworpen op opkomende trends binnen de IT-sector. Daarnaast biedt Devoteam, samen met haar consul­tants, perspec­tieven op deze ontwik­ke­lingen. Sleutel­be­grip in dit Trend Report is Cloud Native, dat als aanjager wordt bestem­peld. Het is de derde keer dat Devoteam haar trend­rap­port publiceert.

Download het Cloud Native Trend Report 2024 hier.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This