26 maart 2024
0 Reactie(s)

26 maart 2024

Deutsche Telekom kiest voor cloudmigratie met RISE with SAP

Deutsche Telekom heeft gekozen voor RISE with SAP voor zijn cloud­trans­for­matie. Het grootste telecom­be­drijf van Europa wil een belang­rijk deel van zijn ERP-omgeving verhuizen naar SAP S/​4HANA Cloud. T‑Systems gaat de meer dan 300 systemen migreren.

De migratie zal deels naar de public en deels naar de private cloud plaats­vinden. T‑Systems, een premi­um­le­ve­ran­cier van RISE with SAP, maakt daarbij gebruik van zijn Future Cloud Infra­struc­ture (FCI) en een aantal geselec­teerde hypers­ca­lers. Op die manier kan het voldoen aan alle Duitse en Europese wetge­ving op het gebied van gegevens­be­scher­ming. Ook profi­teert Deutsche Telekom hiermee van een op maat gemaakte migratie en orches­tratie van complexe landschappen.

Meer efficiency

“SAP is een vertrouwde en belang­rijke partner voor Deutsche Telekom, zowel voor het betrouw­baar uitvoeren van kernbe­drijfs­pro­cessen als voor het versnellen van innovatie in de cloud”, zegt Peter Leukert, CIO bij het bedrijf. “Met RISE with SAP kunnen we onze bedrijf­strans­for­matie vooruit­helpen en ons partner­schap naar een nieuw niveau tillen. Met SAP S/​4HANA Cloud kan Deutsche Telekom de effici­ency verhogen van cruciale bedrijfs­func­ties zoals logis­tiek, inkoop en financiën.”

“De keuze voor RISE with SAP voor de migratie en stroom­lij­ning van meer dan 300 systemen naar de cloud is een belang­rijke mijlpaal in de bedrijf­strans­for­matie van Deutsche Telekom. Het zet de lange geschie­denis van gezamen­lijke innovatie van onze twee bedrijven voor onze klanten voort”, zegt Scott Russell, lid van de raad van bestuur van SAP.

“Deze stap maakt Deutsche Telekom niet alleen nog effici­ënter, ze kunnen hiermee ook cruciale inzichten uit de gehele bedrijfs­voe­ring opdoen. Daardoor kunnen ze zich nog sneller aanpassen aan veran­de­rende markt­om­stan­dig­heden en nieuwe kansen grijpen. We kijken ernaar uit Deutsche Telekom te onder­steunen in dit spannende nieuwe tijdperk van hun cloudtransformatie.”

Thrive with T‑Systems

T‑Systems biedt als premi­um­le­ve­ran­cier van RISE with SAP hun ‘Thrive with T‑Systems’-programma. Dat is een collectie van trans­for­ma­tie­dien­sten en omvat consul­ting, migratie, imple­men­tatie en operatie van RISE with SAP en onder­steu­ning voor RISE with SAP S/​4HANA Cloud Private Edition.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This