25 maart 2024
0 Reactie(s)

25 maart 2024

CrowdStrike en HCLTech gaan samenwerken rond enterprise cybersecurity

Crowd­Strike en HCLTech hebben een partner­schap aange­kon­digd om de MDR-oplos­singen (Managed Detec­tion and Response) van HCLTech te versterken met het AI-gebaseerde Crowd­Strike Falcon XDR-platform. De samen­wer­king stelt HCLTech in staat om alle aspecten van het Falcon-platform te leveren, waardoor organi­sa­ties onder­steund worden in de trans­for­matie van cyber­se­cu­rity over apparaten, identity, cloud, data, next-gen SIEM en nog veel meer, onder leiding en beheer van HCLTech.

Volgens het Crowd­Strike 2024 Global Threat Report nemen cyber­aan­vallen toe en worden ze steeds sneller, slinkser en geavan­ceerder. Genera­tive AI heeft de potentie om activi­teiten van aanval­lers te versterken, waardoor aanval­lers van alle niveaus worden uitge­rust met geavan­ceerde vakman­schap. Tegelij­ker­tijd heeft het groei­ende tekort aan cyber­se­cu­rity-vaardig­heden en gebrek aan middelen invloed op de security-activi­teiten van veel organi­sa­ties, waardoor het risico op een datalek toeneemt. Om zich tegen moderne bedrei­gingen te beschermen, hebben klanten AI-native techno­logie nodig, naast de voordelen van een beheerde security-soplos­sing om de complexi­teit te vermin­deren en als krach­tige multi­plier te dienen voor security- en IT-teams. De combi­natie van de eerste­klas MDR-experts van HCLTech met het toonaan­ge­vende Falcon-platform levert de security die klanten nodig hebben om inbreuken te stoppen.

“Het leveren van een Dynami­sche Cyber­se­cu­rity Posture staat centraal in onze oplos­singen en de samen­wer­king met Crowd­Strike versterkt deze ontwik­ke­ling voor onze klanten,” aldus Amit Jain, execu­tive vice presi­dent en global head of cyber­se­cu­rity bij HCLTech. “Het bewezen Crowd­Strike Falcon XDR-platform zal onze bestaande managed services-oplos­singen aanvullen nu we onze krachten bundelen om een sterke verde­di­ging tegen cyber­be­drei­gingen te ontke­tenen. Dit partner­schap versterkt het leider­schap van HCLTech op het gebied van Cyber­se­cu­rity Services en benadrukt onze toewij­ding aan het leveren van een weerbare Digital Founda­tion voor onze klanten wereldwijd.”

“Organi­sa­ties over de hele wereld kiezen het AI-native Falcon-platform om hun cyber­se­cu­rity te trans­for­meren en te conso­li­deren”, zegt Daniel Bernard, chief business officer bij Crowd­Strike. “Ons partner­schap met HCLTech breidt het bereik van het Falcon-platform uit naar nieuwe klanten en markten, versnelt de conso­li­datie van uitgaven en verbe­tert de opera­ti­o­nele effici­ëntie. We zijn trots op het succes dat we ervaren met HCLTech en kijken uit naar de kansen die voor ons liggen – samen op een missie om ’s werelds grootste onder­ne­mingen te bevei­ligen op het winnende platform voor cybersecurity.”

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This