4 januari 2024
0 Reactie(s)

4 januari 2024

Supermicro lanceert nieuwe rack-oplossingen voor AI, cloud en edge

Super­micro heeft onlangs nieuwe racks­cale-oplos­singen aange­kon­digd, die geopti­ma­li­seerd zijn voor AI, cloud service provi­ders, opslag en edge compu­ting. Deze nieuwe systemen, gebaseerd op de X13-familie van servers, onder­steunen nu de 5e generatie Intel Xeon-proces­soren, voorheen bekend als Emerald Rapids. 

De lance­ring omvat een reeks producten, waaronder GPU-servers voor genera­tieve AI, E3.S Petas­cale servers die zijn geopti­ma­li­seerd voor throughput en latency, high-density opslag­ser­vers voor groot­scha­lige object storage, en een nieuwe 4‑node SuperEdge-systeem met verbe­terde opslagcapaciteit.

Charles Liang, presi­dent en CEO van Super­micro, benadrukte dat het bedrijf inmid­dels tot 100 kW per rack onder­steunt. De toevoe­ging van Supermicro’s eigen rack-scale vloei­stof­koel­o­p­los­singen, waarvoor het bedrijf tot 51% bespa­ring op datacen­te­re­lek­tri­ci­teits­kosten claimt, spelen hierbij een b belang­rijke rol. 

De Super­micro X13-systemen benutten de ingebouwde workload accele­ra­tors en verbe­terde bevei­li­gings­func­ties van de nieuwe proces­soren, met een hoger aantal cores, meer cache, en verhoogde presta­ties binnen hetzelfde energie­ver­bruik als de vorige generatie Intel Xeon-proces­soren. De 5e generatie Xeon levert volgens Intel gemid­deld 36% hogere presta­ties per watt over verschil­lende workloads in verge­lij­king met de 4e generatie.

Een van de interes­sante toevoe­gingen aan het X13-server­as­sor­ti­ment is een nieuwe dual-processor GPU-server met acht Intel Data Center GPU Max 1550 OAM GPU’s, geopti­ma­li­seerd voor groot­scha­lige AI-training, genera­tieve AI en HPC-toepas­singen. Deze GPU’s gebruiken de Open Accele­rator Module (OAM) form factor voor flexi­bele highspeed inter­con­nectie en bevatten 128 GB HBM2e-geheugen voor een maximale GPU-geheu­gen­band­breedte van 3276,8 GB/​seconde.

Super­micro lanceert ook verschil­lende nieuwe servers die de nieuwe Intel Xeon E‑2400-proces­sors onder­steunen, geopti­ma­li­seerd voor maximale effici­ëntie in edge- en cloud workloads.

De X13-systemen onder­steunen de nieuwste PCIe, OAM en SXM GPU’s, DDR5-5600-geheugen, PCIe 5.0, en Compute Express Link (CXL 1.1). Boven­dien zijn ze uitge­rust met ingebouwde Intel Accele­rator Engines voor workload-speci­fieke versnel­ling en onder­steunen ze meerdere 400G Infini­Band en Data Proces­sing Units (DPU) voor real-time samen­wer­king met extreem lage latenties.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This