2 januari 2024
0 Reactie(s)

2 januari 2024

Samsung en Red Hat Opent testen Compute Express Link (CXL)

De toene­mende vraag naar geheu­gen­ca­pa­ci­teit en ‑snelheid vraagt ook om nieuwe soorten en typen geheu­gen­tech­no­logie. Interes­sant op dit gebied is de test van Samsung’s Compute Express Link (CXL) geheu­gen­tech­no­logie. De proef is tot stand gekomen in samen­wer­king met Red Hat. Hiermee hopen zij datacen­ters betere mogelijk­heden te bieden hun geheu­gen­band­breedte te beheren en uit te breiden.

De CXL-geheu­gen­tech­no­logie is oorspron­ke­lijk ontwik­keld door Intel. Het maakt gebruik van de PCIe-inter­face om verschil­lende proces­sors en geheu­gen­de­vices met elkaar te verbinden. Deze techno­logie biedt lage latency en hoge snelheden, wat uiter­aard cruciaal is voor datacen­ters om hun dataver­keer effici­ënter en kosten­ef­fec­tiever te beheren. Door de bandbreed­te­be­per­kingen van huidige systemen te doorbreken, verwacht CXL een pad naar snellere, meer respon­sieve en uitbreid­bare datacen­ter­om­ge­vingen te creëren.

In de recent uitge­voerde test hebben Samsung en Red Hat de CXL-geheu­gen­tech­no­logie geopti­ma­li­seerd voor Red Hat Enter­prise Linux (RHEL) 9.3. Deze optima­li­satie omvat het verfijnen van geheu­gen­her­ken­ning en het verbe­teren van read/write-opera­ties binnen Red Hat Virtual Machine- en Podman-omgevingen. De test is succesvol verlopen waarmee CXL-techno­logie een stap dichter naar markt­in­tro­ductie is gebracht. 

De samen­wer­king tussen Samsung en Red Hat omvat ook het ontwik­kelen van een ‘CXL Memory Enabling Guide’ voor RHEL 9.3. Deze is bedoeld om klanten te onder­steunen bij het imple­men­teren van Samsung’s CXL-producten. Deze producten omvatten een divers scala aan geheugen- en storage-toepas­singen, zoals NVMe solid-state drives en data fabrics. Boven­dien zetten beide organi­sa­ties zich in voor het onder­steunen van CXL via het Samsung Memory Research Center en het beschik­baar stellen van open-source referentiemodellen.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This