27 mei 2024
0 Reactie(s)

27 mei 2024

Stulz introduceert CyberCool CMU voor efficiënte warmteoverdracht in vloeistofkoelingsoplossingen

Stulz heeft de intro­ductie aange­kon­digd van de Cyber­Cool CMU. Het gaat hier om een nieuwe beheer- en distri­butie-eenheid voor koelvloei­stof in een datacenter of server­ruimte (CDU) die is bedoeld om de effici­ëntie van vloei­stof­koe­lings­op­los­singen te verbeteren.

De Cyber­Cool CMU werd gepre­sen­teerd op Data Centre World Frank­furt 2024. Deze unit biedt volgens Stulz interes­sante niveaus van energie-effici­ëntie, flexi­bi­li­teit en betrouw­baar­heid binnen een compact ontwerp, terwijl het nauwkeu­rige controle biedt over een compleet vloeistofkoelingssysteem.

Joerg Desler, Global Director Techno­logy bij Stulz, licht toe: “De snelle vooruit­gang in high-perfor­mance compu­ting, kunst­ma­tige intel­li­gentie (AI) en machine learning (ML) heeft geleid tot een enorme toename van de vermo­gens­dicht­heid van racks en servers in datacen­ters. Central proces­sing units (CPU’s) en graphical proces­sing units (GPU’s) zullen naar verwach­ting in de komende jaren 1000W per processor of meer overschrijden. Deze verwer­kings­ver­eisten stellen enorme eisen aan datacen­ter­koe­lings­sys­temen. Waar vloei­stof­koe­ling vroeger een optie was, wordt het nu snel essentieel.”

De Cyber­Cool CMU is ontwik­keld om de warmte­wis­se­lings­ef­fi­ci­ëntie te maxima­li­seren door de facili­taire water­sys­temen (FWS) en techno­lo­gi­sche koelsys­temen (TCS) van een vloei­stof­koe­lings­sys­teem te isoleren. Dit vermin­dert aanzien­lijk het risico op kruis­be­smet­ting en lekken, waardoor de algehele betrouw­baar­heid wordt verbe­terd. Het biedt ook nauwkeu­rige controle over beide kanten van het koelsys­teem, waardoor een betere beheer­sing van de koelvloei­stof­stromen, tempe­ra­turen en druk mogelijk is, wat de algehele systeem­ef­fi­ci­ëntie verbe­tert. De Cyber­Cool CMU meet de toevoer­tem­pe­ra­tuur en de stroom­snel­heid van de koelvloei­stof nauwkeurig met slechts een minimaal stroomverbruik.

De unit bestaat uit water­pompen, platen­warm­te­wis­se­laars, water­kleppen en control­lers. Het biedt een betrouw­bare en effici­ënte koelvloei­stof­voor­zie­ning. Hoge kwali­teit van de koelvloei­stof wordt gegaran­deerd door sanitaire roest­vrij­stalen leidingen. Om de systeem­com­pa­ti­bi­li­teit te verbe­teren, biedt de unit een reeks struc­tu­rele, elektri­sche en contro­le­op­ties, inclu­sief de flexi­bi­li­teit om confi­gu­ra­ties en vermo­gens­be­las­tingen aan te passen. Naast een reeks standaard confi­gu­ra­ties en capaci­teiten, biedt deze nieuwe product­lijn van Stulz de mogelijk­heid voor maatwerk, aange­past aan speci­fieke behoeften in de DLC-markt.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This