28 mei 2024
0 Reactie(s)

28 mei 2024

ISACA NL Chapter en Security Academy gaan strategische samenwerking aan

ISACA NL Chapter en Security Academy zijn een strate­gi­sche samen­wer­king aange­gaan op het gebied van trainingen. Beide organi­sa­ties commit­teren zich aan het delen van kennis rondom training en ontwik­kel­mo­ge­lijk­heden alsook het aanbieden van een zo actueel en compleet mogelijk trainings­aanbod voor zowel leden als niet-leden.

Binnen de samen­wer­king blijft ISACA NL Chapter de avond­cur­sussen zoals CISM, CISA, CGEIT, CRISC en CCAK verzorgen gebruik­ma­kend van het officiële cursus­ma­te­riaal van ISACA Global en de Security Academy. De leden van ISACA NL Chapter kunnen gebruik maken van een kortings­aanbod op het totale cursus­port­folio van de Security Academy (+50 verschil­lende cursus­ti­tels). Deze cursussen van de Security Academy vinden overdag plaats. Hiermee kunnen cursisten trainingen kiezen die het beste in hun agenda passen. Daarnaast blijft het mogelijk om in-company trainingen te verzorgen.

Op reguliere basis zullen de twee organi­sa­ties de samen­wer­king evalu­eren, de laatste ontwik­ke­lingen op het gebied van trainingen vanuit ISACA Global bespreken en bepalen hoe nieuwe trainingen zo optimaal mogelijk op te nemen in het trainings­port­folio. Verder zal Security Academy het jaarlijks ISACA NL Risk Event, dit jaar op 6 november a.s., blijven sponsoren.

Deze samen­wer­king onder­streept het gezamen­lijke doel van beide organi­sa­ties om het tekort aan gekwa­li­fi­ceerde risk en security profes­si­o­nals aan te pakken in een wereld waarin de bevei­li­gings­drei­gingen toenemen. Mirjam Moerkamp, ad-interim bestuurslid ISACA NL Chapter en verant­woor­de­lijk voor Trainingen, kijkt uit naar de samen­wer­king. “Wij versterken elkaar en kunnen op deze manier ook meer betekenen voor de beroeps­groep”. Rick Strijbos, direc­teur van Security Academy, reageert verheugd op deze mijlpaal: “Het is mooi om te zien dat de goede contacten die de mensen van ISACA NL Chapter en Security Academy al zo lang onder­houden, nu leiden tot nog meer kennis­de­ling en aandacht voor de beroeps­groep. Daar wordt iedereen letter­lijk en figuur­lijk wijzer van.”

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This