23 november 2023
0 Reactie(s)

23 november 2023

Seagate introduceert block storagesysteem van 2,5 PB

Seagate heeft het nieuwe Seagate Exos CORVAULT 4U106-systeem voor block storage aange­kon­digd. Het systeem kent een capaci­teit van 2,5 PB, waarbij het bedrijf een hogere rackdicht­heid, langere levens­cycli en minder energie­ver­bruik per petabyte claimt.

De Seagate Exos CORVAULT 4U106 is uitge­rust met Seagate Exos harde schijven met hoge capaci­teit. In combi­natie met zelfher­stel­lende techno­logie vormen ze de meest effici­ënte opslag­basis op petaby­te­schaal voor een schaal­bare datacen­ter­ar­chi­tec­tuur. Ze verbe­teren de totale energie-effici­ëntie van racks tot 30%, waardoor er ook tot 50% minder opslag­net­werk­bronnen vereist zijn. De zelfher­stel­lende mogelijk­heden van Seagate’s Autono­mous Drive Regene­ra­tion (ADR) en Advanced Distri­buted Autonomic Protec­tion Techno­logy (ADAPT) helpen de uitval­tijd te vermin­deren en de middelen van datacen­ters, zoals die voor onder­houd en mense­lijke tussen­komst, en hierdoor ook de ecolo­gi­sche voetaf­druk en het e‑afval, te optimaliseren.

“De vereisten voor dataop­slag en budget­taire beper­kingen voor weten­schap, onder­zoek, High-Perfor­mance Compu­ting (HPC) en instel­lingen voor hoger onder­wijs zijn hoog”, aldus Alexander Rueben­saal, CEO van ABC Systems AG. “Om de datasets van meerdere petabytes van onze klanten te verwerken, kozen we voor de Exos CORVAULT van Seagate. In verge­lij­king met eerdere oplos­singen konden ze dankzij het unieke ontwerp hun totale opslag­kosten tot 80% per jaar verlagen, inclu­sief techni­sche, opera­ti­o­nele, service- en onder­houds­kosten. Al die enorme bespa­ringen kunnen nu weer terug­vloeien naar weten­schap­pers en onderzoekers.”

De Seagate Exos CORVAULT 4U106 is al beschik­baar in een confi­gu­ratie van 2 PB die op Conven­ti­onal Magnetic Recor­ding-techno­logie (CMR) is gebaseerd, en wordt nu ook aange­boden in confi­gu­ra­ties van 2 PB en 2,5 PB die op Heat-Assisted Magnetic Recor­ding-techno­logie (HAMR) zijn gebaseerd. De nieuwe confi­gu­ra­ties zijn met beide capaci­teiten vanaf november wereld­wijd bij weder­ver­ko­pers van opslag te bestellen, en de producten zullen eind december beschik­baar zijn.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This