23 november 2023
0 Reactie(s)

23 november 2023

Scaleway lanceert Quantum computing as a Service

Quantum compu­ting komt voor menig datacenter steeds dichterbij. Zeker nu de eerste systemen niet alleen in gebruik zijn genomen door hypers­ca­lers, maar deze ook voor ‘the rest of us’ beschik­baar komen. Zo was OVHcloud de eerste die een quantum computer van het Franse Quandela in gebruik nam. En tijdens de ai-PULSE-confe­rentie in Parijs intro­du­ceerde Scaleway een Quantum compu­ting as a Service (QaaS) dienst. 

De samen­wer­king tussen Scaleway en Quandela, een Franse speler in de quantum­sector die recen­te­lijk 50 miljoen euro aan finan­cie­ring heeft veilig­ge­steld en haar eerste quantum computer heeft geleverd, vormt een belang­rijke stap in de wereld van quantum computing.

Een belang­rijk element van deze samen­wer­king is het feit dat de nu gelan­ceerde QaaS-dienst gebruik maakt van een zogeheten ‘circuit simulator’ van Quandela. Deze maakt gebruik van NVIDIA H100 Tensor Core GPU’s. Dit is een interes­sante techno­lo­gi­sche ontwik­ke­ling, vooral in aanloop naar de verwachte intro­ductie van groot­scha­lige ‘quantum proces­sing units’ (QPUs) in de periode 2027 – 2030. Jean Senel­lart van Quandela benadrukte tijdens de confe­rentie in Parijs het belang van deze simulator: “Met deze simulator, aange­dreven door de krach­tigste GPU’s op de markt, verleggen we de grenzen van simulatie naar de randen van het quantumvoordeel.”

Deze ontwik­ke­ling is niet alleen belang­rijk omdat het bedrijven de kans biedt zich voor te bereiden op het quantum­tijd­perk. Zoals Sacleway’s Lucas opmerkte: “Bij Scaleway helpen we bedrijven zich voor te bereiden op de komst van quantum-techno­logie en de revolutie die dit met zich mee zal brengen.” 

Opgericht in 1999, biedt Scaleway een cloud-omgeving die Europese organi­sa­ties onder­steunt bij de ontwik­ke­ling, training, imple­men­tatie en opscha­ling van hun infra­struc­tuur. Het van oorsprong Franse bedrijf kent locaties in Parijs, Amsterdam en Warschau en een klanten­basis van meer dan 25.000 bedrijven. Het eveneens Franse Quandela richt zich op quantum-fotonica en ontwik­kelt full-stack optische quantum­com­pu­ters. Deze zijn inmid­dels beschik­baar zowel in de cloud als on-premise. In 2022 lanceerde Quandela fotoni­sche program­meer- en simula­tie­soft­ware, Perceval geheten, en sinds de herfst van 2022 zijn haar quantum compu­ters beschik­baar in de cloud.

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This