24 november 2023
0 Reactie(s)

24 november 2023

Datacenters krijgen te maken met afwijkende IT-hardware met nieuwe eisen voor power en koeling

In de wereld van datacen­ters zien we een voort­du­rende toename van nieuwe soorten en typen IT-hardware. Deze ontwik­ke­ling brengt vaak geheel andere eisen met zich mee op het gebied van elektri­ci­teits­ge­bruik en koelbe­hoefte. De datacen­ter­in­du­strie staat voor de uitda­ging om hier adequaat op in te spelen.

Een recente ontwik­ke­ling op dit gebied is de aankon­di­ging van de Europese cloud provider Scaleway, in samen­wer­king met Ampere Compu­ting, over de beschik­baar­heid van nieuwe ARM Instances voor AI-toepas­singen op basis van de Ampere Altra-chip. Deze aankon­di­ging werd gedaan tijdens de ai-PULSE confe­rentie en markeert een belang­rijke stap in de cloud compu­ting sector.

Scaleway en Ampere hebben hun krachten gebun­deld om deze ARM Instances te ontwik­kelen. Deze samen­wer­king combi­neert Scaleway’s inzet voor innovatie met de Cloud Native Proces­sors van Ampere, en biedt bedrijven een voor AI geopti­ma­li­seerd niveau van effici­ëntie, presta­ties en energieverbruik.

De Ampere Altra processor, die centraal staat in deze samen­wer­king, biedt een energie­zuinig alter­na­tief voor tradi­ti­o­nele x86-proces­sors. Deze proces­soren zijn speciaal ontworpen voor AI-inferen­ce­toe­pas­singen en bieden een kosten­ef­fec­tieve oplos­sing voor AI-appli­ca­ties naast GPU’s. Door de mogelijk­heden van Ampere-proces­sors te benutten, stelt Scaleway bedrijven in staat om hun workloads te optimaliserenn.

Boven­dien zijn deze ARM Instances ontworpen met het oog op energie­op­ti­ma­li­satie, waardoor gebrui­kers reken­in­ten­sieve taken kunnen uitvoeren met een focus op eco-effici­ëntie. Ze zijn ideaal voor onder­zoeks­si­mu­la­ties of finan­ciële model­le­ring en minima­li­seren de milieu-impact zonder de voor veelei­sende High-Perfor­mance Compu­ting werklasten essen­tiële reken­kracht op te offeren.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This