20 oktober 2023
0 Reactie(s)

20 oktober 2023

OCP Summit: ExxonMobil introduceert vloeistoffen voor immersion cooling

Exxon­Mobil, bekend van de olie- en gassector, waagt zich op het terrein van datacen­ters met de intro­ductie van een nieuwe reeks immersion cooling-vloei­stoffen voor gebruik in immersion cooling-oplos­singen van bedrijven als Asperitas en Submer. Deze stap markeert de inzet van het bedrijf om een deel van zijn fossiele brand­stoffen te kanali­seren naar de groei­ende behoefte aan effici­ënte koeling binnen de IT-infrastructuur. 

De nieuwe product­lijn, omschreven als een ‘portfolio van synthe­ti­sche en niet-synthe­ti­sche vloei­stoffen’, werd onthuld tijdens het Open Compute Project (OCP) Global Summit in San Jose, Californië. Hoewel er tot nu toe slechts een paar details zijn vrijge­geven, is de focus duide­lijk gelegd op het aanpakken van de uitda­gingen waarmee datacen­ters worden gecon­fron­teerd in het licht van de toene­mende vraag en hogere compute densities.

In een poging om de effici­ëntie van datacen­ters te verhogen, zijn immersion cooling-tanks geïntro­du­ceerd die de appara­tuur onder­dom­pelen in een grote hoeveel­heid diëlek­tri­sche vloei­stof. Deze aanpak blijkt effec­tiever in het afvoeren van warmte in verge­lij­king met tradi­ti­o­nele lucht­koe­lings­sys­temen. Er zijn inmid­dels verschil­lende vloei­stoffen beschik­baar en de keuze voor een bepaalde vloei­stof hangt veelal af van de thermi­sche capaci­teit en de fysieke eigen­schappen zoals visco­si­teit bij verschil­lende tempe­ra­turen. Een bekende vloei­stof is 3M Novec. Het vinden van de juiste balans tussen warmte­over­dracht, vlampunt en materi­aal­com­pa­ti­bi­li­teit is cruciaal voor een optimale prestatie van de server­com­po­nenten in datacenters.

Volgens Exxon­Mobil kan hun vloei­stof de totale eigen­doms­kosten van IT-appara­tuur met maximaal 40 procent verlagen in verge­lij­king met lucht­koe­ling en verbe­tert het ook de Power Usage Effec­ti­ve­ness (PUE).

De vloei­stof van Exxon­Mobil is gebaseerd op olie (synthe­tisch), terwijl er ook plant­aar­dige immersion cooling-vloei­stoffen op de markt zijn. Eén daarvan is eerder dit jaar geïntro­du­ceerd door voedings­mid­de­len­gi­gant Cargill. Het product, Nature­Cool, is volgens de fabri­kant voor minstens 90 procent gebaseerd op sojaolie en is ontwik­keld ter vervan­ging van op petro­leum gebaseerde vloei­stoffen in datacen­ters en crypto­mi­ning-facili­teiten. Omdat het afkom­stig is van planten die van nature koolstof vastleggen, kan het volgens Cargill als CO2-neutraal worden beschouwd, alhoewel het land gebruikt dat anders voor voedsel­pro­ductie zou worden gebruikt. In tegen­stel­ling tot sommige andere immersion cooling-vloei­stoffen kan Nature­Cool niet zelf ontbranden en dooft de vlam zodra de warmte­bron wordt verwij­derd. Cargill claimt ook dat in het geval van morsen, Nature­Cool eenvoudig met zeep en water kan worden opgeruimd, wat een aanzien­lijk voordeel is ten opzichte van synthe­ti­sche varianten die relatief dure sanering vereisen. 

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This