24 april 2024
0 Reactie(s)

24 april 2024

HashiCorp introduceert ‘The Infrastructure Cloud’, een unified platform voor Cloud Infrastructure en Security Lifecycle Management

Hashi­Corp, een leveran­cier van multi-cloud infra­struc­ture automa­tion software, heeft vandaag ‘The Infra­struc­ture Cloud’ geïntro­du­ceerd; een samen­voe­ging van haar producten tot één platform dat volledig geïnte­greerde oplos­singen biedt voor Infra­struc­ture Lifecycle Manage­ment en Security Lifecycle Manage­ment in meerdere clouds. 

Om op de juiste manier in de cloud te werken is een syste­ma­ti­sche aanpak van de twee belang­rijkste aspecten van het runnen van cloudom­ge­vingen noodza­ke­lijk: Infra­struc­ture Lifecycle Manage­ment (ILM) en Security Lifecycle Manage­ment (SLM). De vandaag geïntro­du­ceerde Infra­struc­ture Cloud, die via het Hashi­Corp Cloud Platform wordt aange­boden als een cloud-managed SaaS service, is een enter­prise-ready platform, met volledig geïnte­greerde oplos­singen voor zowel ILM als SLM. 

  • Infra­struc­ture Lifecycle Manage­ment (ILM) maakt gebruik van infra­struc­ture as code workflows, een record systeem voor cloud resources, en functi­o­na­li­teiten om de infra­struc­ture lifecycle te manage­ment, van Day 0 – Day N, gebruik­ma­kend van HCP Terra­form, HCP Packer, and HCP Waypoint. 
  • Security Lifecycle Manage­ment (SLM) maakt gebruik van identity-based security workflows, een record systeem voor vertrou­we­lijke data (creden­tials, certi­fi­caten, keys en klant­data) en functi­o­na­li­teiten om de security lifecycle te managen, gebruik­ma­kend van HCP Vault, HCP Vault Radar en HCP Boundary. 

“Sinds onze oprich­ting meer dan tien jaar geleden heeft Hashi­Corp de grootste inter­na­ti­o­nale organi­sa­ties geholpen met hun cloud-traject. We hebben met eigen ogen gezien hoe trans­for­me­rend cloud­adoptie kan zijn voor bedrijven en hoeveel werk het kost om die waarde te reali­seren,” zegt Armon Dadgar, CTO en co-founder bij Hashi­Corp. “De Infra­struc­ture Cloud is speciaal gebouwd om tegemoet te komen aan de uitda­gingen van bedrijven die zich in verschil­lende stadia van cloud­vol­was­sen­heid bevinden en die hun Infra­struc­ture en Security Lifecycle Manage­ment moeten conso­li­deren om de ontwik­ke­ling van nieuwe appli­ca­ties te onder­steunen. We denken dat onze nieuwe aanpak voldoet aan deze behoefte en we kijken ernaar uit om met klanten samen te werken om hun cloud­aanpak te moderniseren.”

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This