25 april 2024
0 Reactie(s)

25 april 2024

CEA en Eviden lanceren fase 2 van het supercomputerprogramma EXA1

De CEA en Eviden, het bedrijf van Atos op het gebied van advanced compu­ting, kondigen vandaag de levering aan van de super­com­puter EXA1-HE (High Effici­ency), gebaseerd op de BullSe­quana XH3000-techno­logie van Eviden.

De EXA1-HE is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van het simula­tie­pro­gramma van de afdeling Militaire toepas­singen van de CEA. Het is de tweede en meest innova­tieve fase in het EXA1-programma en vormt een aanvul­ling op de super­com­puter EXA1-HF (High-Frequency) die in 2021 door Eviden werd geleverd.

Met een piekpres­tatie van 104 petaf­lops kan het systeem een Linpack-prestatie van ongeveer 60 petaf­lops neerzetten. Dat stelt het gelijk met de 15e krach­tigste super­com­puter in de meest recente TOP500-ranking van november 2023. De EXA1-HE is gebouwd volgens de BullSe­quana XH3000-archi­tec­tuur van Eviden, met een gepaten­teerd warmwa­ter­koel­sys­teem, en is uitge­rust met 477 reken­knoop­punten gebaseerd op de Grace Hopper Super­chips van NVIDIA.

De inter­con­nectie van het systeem werkt met de nieuwste versie van BullSe­quana eXascale Inter­con­nect (BXI) van Eviden, de enige Europese inter­con­nec­tie­tech­no­logie. Het netwerk steunt op een DragonFly-topologie en bestaat uit 156 switches. Deze eerste BXI-versnelde computer effent het pad voor toekom­stige BXI-techno­lo­gieën voor systemen van exaflop-klasse en AI, en zal voldoen aan de toekom­stige behoeften van onder­zoeks- en industriële centra wereldwijd.

EXA1 voldoet aan de eisen van de defensieprogramma’s die bij de afdeling Militaire toepas­singen van de CEA worden geïmple­men­teerd. Om steeds repre­sen­ta­tiever te zijn voor complexe verschijn­selen, vereisen de simula­ties een consis­tente toename in de presta­ties van super­com­pu­ters. Alleen zo kunnen redelijke reken­tijden worden aange­houden om de mijlpalen van de overheidsprogramma’s te halen en het energie­ver­bruik van reken­centra onder controle te houden.

Emmanuel Le Roux, SVP, Global Head of HPC, AI and Quantum bij Eviden, Atos Group, zegt: “We zijn zeer vereerd met dit contract met de CEA. De voort­zet­ting van het EXA1-programma met de teams van de groep geeft opnieuw blijk van het vertrouwen in Eviden, en verlengt de relatie die al meer dan 20 jaar stand­houdt. Met zijn krach­tige compu­ter­sys­temen gemaakt in Europa, zoals de BullSe­quana XH3000 en de BXI-inter­con­nectie, ontworpen in samen­wer­king met de CEA en gepro­du­ceerd in zijn fabriek in Angers, onder­steunt Eviden organi­sa­ties uit de private en publieke sector. Een voorbeeld daarvan is de afdeling Militaire toepas­singen van de CEA. Eviden helpt hen de uitda­gingen voor de Europese soeve­rei­ni­teit het hoofd te bieden door hen in staat te stellen hun data ten volle te benutten met behoud van het hoogste bevei­li­gings­ni­veau onder alle omstandigheden.”

Jacques-Charles Lafou­criere, Program Director bij het direc­to­raat Militaire toepas­singen van de CEA, zegt: “We zijn blij dat dit nieuwe systeem nu volledig uitge­rold is. De eerste toepas­singen hebben er al op gedraaid dankzij geavan­ceerde versnelde techno­lo­gieën die ook zijn gekozen voor de Exascale-systemen. Daardoor zal de afdeling Militaire toepas­singen van de CEA kunnen voldoen aan haar HPC- en AI-behoeften voor de toekom­stige uitda­gingen van haar simulatieprogramma.”

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This