26 september 2023
0 Reactie(s)

26 september 2023

Digital Realty introduceert high density colocatie

Digital Realty intro­du­ceert high-density coloca­tie­dien­sten via Platform­DI­GITAL, het datacen­ter­plat­form van het bedrijf. Deze infra­struc­tuur­con­fi­gu­ra­ties zijn vooral bedoeld voor workloads die gepaard gaan met de ongestruc­tu­reerde en exponen­tiële groei van gegevens, evenals het gebruik van kunst­ma­tige intel­li­gentie (AI).

In het huidige digitale landschap staan bedrijven voor de steeds grotere uitda­ging om de kracht van enorme hoeveel­heden gegevens te beheren en te benutten. Deze snelle uitbrei­ding van gegevens brengt tal van uitda­gingen met zich mee, zoals presta­tie­pro­blemen, complexi­teit op het gebied van compli­ance en schaal­baar­heids­be­per­kingen. Bedrijven wenden zich steeds vaker tot opkomende techno­lo­gieën zoals AI om deze gegevens effec­tiever te analy­seren en te verwerken. Deze nieuwe techno­lo­gieën verbruiken grote hoeveel­heden stroom en vereisen een gespe­ci­a­li­seerde infra­struc­tuur om ze te onder­steunen, waarbij een hoge stroom­dicht­heid wordt geleverd terwijl de tempe­ra­tuur veilig en efficiënt wordt geregeld om ervoor te zorgen dat de presta­ties niet worden aangetast.

Belang­rijkste kenmerken:

  • Onder­steu­ning voor hoge dicht­heid: onder­steunt werklasten tot 70 kilowatt per rack.
  • Koeling: maakt gebruik van innova­tieve Air-Assisted Liquid Cooling (AALC)-technologieën.
  • Wereld­wijde beschik­baar­heid: de oplos­sing wordt onder­steund in 28 markten in drie regio’s, waaronder Noord-Amerika, EMEA en Azië-Pacific.
  • Uitbreid­baar en duurzaam: schaal op en uit met flexi­bele en duurzame consumptiemodellen.
Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This