27 september 2023
0 Reactie(s)

27 september 2023

OCP-datacenters en O‑RAN-servers krijgen met AI verbeterde hardwarebeveiliging

VVDN Techno­lo­gies en Axiado hebben een samen­wer­king aange­kon­digd voor een nieuwe hardware-based en door AI aange­stuurde aanpak voor platform­be­vei­li­ging van servers die voldoen aan de Open Compute Project (OCP)-normen. 

Deze samen­wer­king combi­neert de exper­tise van VVDN in het ontwerpen en produ­ceren van OCP-conforme servers met de DC-SCM-bestu­rings­mo­dule en Trusted Control/​Compute Unit (TCU) van Axiado. VVDN heeft aange­geven dat het een reeks HPM-referen­tie­ont­werpen voor OEM’s zal ontwik­kelen op basis van de OCP-standaard, die zullen samen­werken met de TCU-techno­logie van Axiado.

De Axiado AX3000/​AX2000 TCUs verte­gen­woor­digen een nieuwe categorie van foren­si­sche cyber­be­vei­li­gings­pro­ces­soren die zijn ontworpen om bestaande zero trust-modellen te verbe­teren. TCUs combi­neren silicium, gegevens­ver­za­me­ling en software in een compacte, energie­zui­nige SoC met speciaal AI-functi­o­na­li­teit die speci­fiek is ontworpen voor beveiliging.

De single-chip oplos­sing combi­neert real-time en proac­tieve AI met preven­tieve dreigings­de­tectie en bescher­ming. Dit is mogelijk dankzij een speciale copro­cessor waarmee server­fa­bri­kanten veilige,oplossingen kunnen ontwerpen. De TCU vertrouwt in grote mate op een op AI gebaseerde real-time dreigings­mi­ti­gatie met foren­sisch geacti­veerde vinger­af­drukken, evenals platform­be­wa­king en optima­li­satie met behulp van AI en machine learning (ML). De TCU-oplos­sing omvat een root of trust (RoT), een baseboard manage­ment controller (BMC), een trusted platform module (TPM), een hardware security module, een SmartNIC, een firewall en een aantal AI- en ML-technologieën.

De partners zullen de Axiado DC-SCM 2.0‑module geïnte­greerd in een VVDN-moeder­bord demon­streren tijdens de OCP Global Summit die van 17 tot 19 oktober 2023 plaats­vindt in San Jose, Californië.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This