7 maart 2024
0 Reactie(s)

7 maart 2024

Cloudflare introduceert Magic Cloud Networking

Cloud­flare intro­du­ceert Magic Cloud Networ­king, een eenvou­dige, schaal­bare en veilige manier voor bedrijven om hun publieke cloudom­ge­vingen te verbinden en te bevei­ligen. Daarvoor heeft Cloud­flare de techno­logie van Nefeli Networks overge­nomen, een multi­cloud networ­king (MCN) startup die zich richt op het reduceren van de complexi­teit van IT- en DevOps-teams door het leveren van een uniforme netwerk­ma­na­ge­ment­laag voor cloud­im­ple­men­ta­ties. Door de techno­logie van Nefeli te integreren met Cloudflare’s connec­ti­vity cloud, combi­neert het bedrijf nu orkestratie van cloud­net­werken met de schaal­grootte van een wereld­wijde netwer­k­in­fra­struc­tuur in een verenigd platform. Cloud­flare kan hiermee bedrijven helpen elke private of publieke cloudom­ge­ving naadloos te ontdekken, te verbinden en te beschermen, terwijl het tevens de lock-in van een publieke cloud helpt te voorkomen. 

Multi-cloudnetwerk

Veel bedrijven vertrouwen tegen­woordig op de een of andere manier op grote publieke cloud­pro­vi­ders en deze organi­sa­ties moeten handmatig cloud­plat­forms confi­gu­reren en beheren om alle virtual private clouds (VPC) met elkaar te verbinden. Een multi-cloud­net­werk biedt bedrijven de mogelijk­heid om meerdere cloudom­ge­vingen te gebruiken en toch eenvoudig het connec­ti­vi­teits- en bevei­li­gings­be­leid te imple­men­teren en te beheren. De techno­logie van Nefeli automa­ti­seert en vereen­vou­digt dit proces door één inter­face te creëren waarmee beheer­teams eenvou­diger wijzi­gingen aan netwerk­com­po­nenten kunnen imple­men­teren en beheren.

Overname Nefeli Networks

Nefeli’s samen­wer­king met Cloud­flare begon tijdens het Workers Launchpad programma, waarin het Nefeli-team onder­zocht hoe de techno­lo­gieën konden worden opgeschaald om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Cloud­flare heeft vervol­gens het team en de techno­logie van Nefeli overge­nomen om de ontwik­ke­ling en lance­ring van Magic Cloud Networ­king te versnellen. Cloud­flare integreert deze techno­logie in het uitge­breide SASE-platform Cloud­flare One, om klanten een uniforme beheer­er­va­ring te bieden voor hun gehele bedrijfs­net­werk, inclu­sief cloud- en on-premise implementaties. 

Door Magic Cloud Networ­king aan te bieden als onder­deel van een uniform platform, naast Secure Access Service Edge (SASE) en Web Appli­ca­tion & API Protec­tion (WAAP) mogelijk­heden, is Cloud­flare momen­teel de enige leveran­cier met een uitge­breid zero trust portfolio, robuuste netwerk­con­nec­ti­vi­teit dankzij haar wereld­wijde aanwe­zig­heid en backbone, en appli­catie- en netwerk­be­vei­li­ging voor publieke bronnen. Cloud­fla­re’s platform verbindt en beschermt niet alleen de interne, private systemen van klanten, maar ook hun externe, publieke systemen.

Transformeren netwerkarchitectuur

Magic Cloud Networ­king gaat klanten in staat stellen gebruik te maken van Cloudflare’s wereld­wijde netwerk, het grootste en meest verbonden netwerk in de SASE-markt, dat ruim 310 steden in meer dan 120 landen omvat en verbonden is met zo’n 13.000 netwerken wereld­wijd. Met de toevoe­ging van Magic Cloud Networ­king stelt Cloud­flare klanten in staat om hun cloud­net­wer­k­in­fra­struc­tuur eenvoudig te ontdekken, te visua­li­seren, te verbinden en te bevei­ligen. Hiermee biedt Cloud­flare een ‘one-stop-shop’ voor klanten die hun netwerk­ar­chi­tec­tuur willen transformeren.

“Wij geloven dat het volle­dige poten­tieel van de cloud pas echt zal worden ontsloten wanneer klanten gemak­ke­lijk de beste functies van elke public cloud provider kunnen combi­neren”, zegt Matthew Prince, CEO en medeop­richter bij Cloud­flare. “Door het team en de mogelijk­heden van Nefeli toe te voegen aan Cloudflare’s connec­ti­vi­teits­cloud kunnen we onze intrede in de markt voor multi-cloud­net­werken versnellen. Dit biedt onze klanten de mogelijk­heid om de kosten van het beheer van meerdere cloud­pro­vi­ders te verlagen en meer controle, zicht­baar­heid, flexi­bi­li­teit en veerkracht te krijgen om het maximale uit hun cloudom­ge­vingen te halen.”

“Bij Nefeli hebben we ervoor gezorgd dat bedrijven het maximale uit de cloud kunnen halen, zonder te worden beperkt door kunst­ma­tige grenzen binnen of tussen een bepaald cloud­plat­form”, zegt Eugenia Corrales, CEO van Nefeli. “Door Nefeli’s multi-cloud netwerk­mo­ge­lijk­heden naadloos te integreren in Cloudflare’s robuuste platform, kunnen bedrijven nu eenvoudig hun cloud­in­fra­struc­tuur verbinden en beheren met ingebouwde bevei­li­ging en schaal­bare prestaties.”

“Sinds het ontstaan van internet is complexi­teit een van de grootste obsta­kels voor innovatie”, zegt Dr. Scott Shenker, medeop­richter en voorzitter van Nefeli. “Daarom ben ik erg blij met dit volgende hoofd­stuk voor Nefeli’s getalen­teerde team, het samen­brengen van eenvoud en schaal­baar­heid om een revolutie teweeg te brengen in multi-cloudnetwerken.”

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This