7 maart 2024
0 Reactie(s)

7 maart 2024

Dell Technologies introduceert de all-flash PowerScale F210 en F710 nodes

Dell Techno­lo­gies kondigt aan dat het twee nieuwe nodes aan haar all-flash-portfolio toevoegt: Dell PowerS­cale F210 en F710. In december vorig jaar kondigde Dell al aan dat het werkt aan verbe­te­ringen op het gebied van storage om, als onder­deel van haar visie op AI, voor AI-geopti­ma­li­seerde infra­struc­tuur te leveren.

Deze aankon­di­ging biedt klanten de nieuwste generatie high-perfor­mance file storage-systemen, die gebruik­maken van PowerEdge-servers voor de meest compute-inten­sieve workloads. PowerS­cale, geïnte­greerd met de nieuwste OneFS-software, is een AI-ready dataplat­form en biedt presta­ties en schaal­baar­heid, effici­ëntie, bevei­li­ging en multi­cloud agility.

Dell’s nieuwste all-flash nodes: PowerScale F210 en F710

Vanwege de enorme hoeveel­heid data die door next-gen workloads ontstaat, hebben klanten oplos­singen nodig die zowel sneller als kosten­ef­fec­tiever zijn. PowerS­cale bouwt voort op de beproefde mogelijk­heden waardoor het al acht jaar op rij een Magic Quadrant-leider is en levert verbe­terde presta­ties en effici­ëntie met de F210 en F710. De F210 is het ideale platform voor presta­ties met kleine capaci­teits­ver­eisten, terwijl de F710 een balans biedt van hoge presta­ties en grote capaci­teit in 1RU.

In verge­lij­king met de vorige generatie zullen gebrui­kers, in combi­natie met de software-optima­li­satie van het afgelopen jaar, tot twee keer betere presta­ties zien bij strea­ming reads, wat het voeden van GPU’s voor model­trai­ning en fine-tuning drastisch versnelt. Gebrui­kers kunnen ook de model check­poin­ting-fase van de AI-pijplijn optima­li­seren met tot het dubbele aan strea­ming write-presta­ties. Daarnaast helpt PowerS­cale om een snellere doorloop­tijd te bereiken en het verlaagt het risico op tape-out delays met een verbe­te­ring in high concur­r­ency en latency-gevoe­lige workloads tot 2,6 keer zoals high frequency trading (HFT) en electronic design automa­tion (EDA), met software en hardware upgrades van het afgelopen jaar.

Verbeterde efficiëntie

Dell heeft ook aanzien­lijke vooruit­gang geboekt bij het optima­li­seren van de totale eigen­doms­kosten van haar klanten. Het nieuwste platform maakt gebruik van een Smart Flow-chassis om de lucht­stroom te stroom­lijnen, waardoor de juiste hoeveel­heid lucht daarheen gaat waar het nodig is, om de energie-effici­ëntie te verbe­teren. Dit soort voort­du­rende innova­ties hebben ervoor gezorgd dat Dell binnen een jaar tot 90% betere presta­ties per watt kan leveren.

Voort­bou­wend op de capaci­teit en dicht­heid van de nodes van de vorige generatie, biedt de F710 plaats aan maximaal tien schijven in een 1U-confi­gu­ratie, wat neerkomt op een 25% hogere node-dicht­heid verge­leken met de F600. Ook verbe­tert Dell het opslag­ge­bruik in een vormvaste confi­gu­ratie met de F210, door de 15TB QLC-schijf te intro­du­ceren die de capaci­teit verdub­belt ten opzichte van de F200.

Alan Davidson, CIO bij Broadcom zegt: “Samen­werken met Dell zorgt voor snellere innovatie voor mijn bedrijf. De nieuwe Dell PowerS­cale F710 heeft onze verwach­tingen overtroffen met een presta­tie­ver­be­te­ring van meer dan 25% in onze EDA-workloads en een verbe­terde duurzaam­heid van het datacenter.”

PowerScale: Dell’s AI-ready dataplatform

Dell is enorm trots op het team dat deze PowerS­cale OneFS software- en platform­ver­be­te­ringen heeft geleverd en is benieuwd hoe klanten dit gaan gebruiken om AI-innovatie te versnellen. De F210 en F710 bouwen voort op PowerScale’s NVMe all-flash line-up met GPU direct en andere ingebouwde features zoals niet-versto­rend schalen, multi-tenant mogelijk­heden, univer­sele datatoe­gang met multi­pro­tocol onder­steu­ning, bevei­li­ging op federaal niveau en naadloze inter­o­pe­ra­bi­li­teit met flexi­bele public clouds. Hierdoor verbe­teren ze snelle storage en zijn de meest veelei­sende file workloads mogelijk, waaronder AI en genera­tieve AI (GenAI).

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This