23 mei 2024
0 Reactie(s)

23 mei 2024

Cloudflare breidt regionale dienstverlening en dataverwerking uit naar 19 nieuwe gebieden

Cloud­flare breidt de Data Locali­za­tion Suite uit met 19 nieuwe regio’s voor dataver­wer­king. Bij de intro­ductie van Regional Services in juni 2020, was het concept van datalo­ka­li­teit en datasoe­ve­rei­ni­teit al gewor­teld in de Europese regel­ge­ving. Met Regional Services biedt Cloud­flare haar klanten volle­dige controle over waar hun dataver­keer wordt afgehan­deld. Tegen­woordig vereisen zowel landen als organi­sa­ties dat leveran­ciers de locatie van hun dataver­wer­king kunnen beperken. Vanuit het oogpunt van de geopo­li­tieke ontwik­ke­lingen en het uitsluiten van de dataver­wer­king in bepaalde rechtsgebieden.

Wettelijke verplichtingen van klanten

Cloud­flare baseert het uitbreiden van de regio­nale dienst­ver­le­ning en dataver­wer­king op de wette­lijke verplich­tingen van klanten. Sommigen willen dat data in een bepaald rechts­ge­bied blijft, terwijl anderen data nodig hebben om bepaalde rechts­ge­bieden te vermijden. Als reactie op deze behoeften heeft Cloud­flare regio­nale services ontwik­keld die de inspectie van data beperken tot alleen die datacen­ters binnen de grenzen van bepaalde rechts­ge­bieden, of overal behalve in speci­fieke rechts­ge­bieden. Tevens antici­peert het bedrijf op de toene­mende behoefte aan meer duurzaam­heid met de Cloud­flare Green Energy-regio. Daarbij is de inspectie van data beperkt tot enkel duurzame datacenters.

Nieuwe regio’s

De 19 nieuwe regio’s die in de loop van dit kwartaal beschik­baar komen zijn: Oosten­rijk, Brazilië, Cloud­flare Green Energy, exclu­sief Hong Kong en Macau, exclu­sief Rusland en Wit-Rusland, Frank­rijk, Hong Kong, Italië, NAVO, Neder­land, Rusland, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika, Spanje, Zwitser­land, Taiwan en de respec­tie­ve­lijke Ameri­kaanse staten Californië, Florida en Texas.

De volle­dige lijst met alle regio­nale gebieden is hier te vinden.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This