23 mei 2024
0 Reactie(s)

23 mei 2024

Nutanix breidt AHV-hypervisor verder uit

Nutanix kondigt nieuwe Nutanix AHV-imple­men­ta­tie­op­ties en ‑programma’s aan. Deze helpen klanten bij het versnellen van de moder­ni­se­ring van hun infra­struc­tuur door bestaande inves­te­ringen in server­hard­ware te herge­bruiken, terwijl ook meer flexi­bi­li­teit bij de imple­men­tatie wordt toege­voegd om te voldoen aan verschil­lende behoeften op het gebied van workload- en kosten­be­heer. Daarnaast kondigt het bedrijf nieuwe mogelijk­heden aan in de Nutanix AHV-hyper­visor om de weerbaar­heid te versterken en imple­men­ta­ties op enter­prise-schaal te onder­steunen, om klanten te helpen die op zoek zijn naar een nieuw virtu­a­li­satie- en containerization-platform.

“We hebben de beslis­sing genomen om al onze workloads, inclu­sief onze bedrijfs­kri­tieke 24x7-omgeving, over te zetten naar Nutanix toen we vernamen dat onze bestaande hyper­visor-prijzen meer dan zouden verdub­belen”, zegt Andrew Phan, CIO bij Treasure Island en Circus Circus Hotel Casino in Las Vegas. “De overstap naar Nutanix was een van de snelste en soepelste migra­ties die we ooit hebben meegemaakt.”

Nieuwe Nutanix AHV-implementatieopties

Nutanix heeft nieuwe AHV-server­ca­pa­ci­teiten aange­kon­digd, die momen­teel nog in ontwik­ke­ling zijn, om de migra­ties van klanten naar Nutanix te stroom­lijnen vanaf de bestaande legacy-hyper­visor. Het bedrijf werkt samen met Cisco om Cisco UCS-blade­ser­vers te certi­fi­ceren als onder­deel van het strate­gi­sche partner­ship tussen Nutanix en Cisco. Deze nieuwe functi­o­na­li­teit stelt bedrijven in staat om bestaande geïmple­men­teerde servers, inclu­sief blade­ser­vers, een nieuwe bestem­ming te geven om de Nutanix AHV-hyper­visor te draaien. Dit zal voort­bouwen op flexi­bele schaling van de Nutanix-archi­tec­tuur met compute-only nodes die zijn verbonden met HCI of storage-only nodes. Nutanix zal in de loop van de tijd ook de mogelijk­heid uitbreiden om AHV te draaien op een breed scala aan bestaande en nieuwe server­con­fi­gu­ra­ties in samen­wer­king met OEM-partners, als onder­deel van het Nutanix Elevate-programma.

“Terwijl klanten zich haasten om hun infra­struc­tuur te moder­ni­seren voor hun meest veelei­sende appli­ca­ties, werken we samen met Nutanix om de hyper­visor AHV in staat te stellen op meer soorten servers te draaien dan ooit tevoren, te beginnen met Cisco’s blade- en rackser­ver­port­folio, inclu­sief de Cisco UCS X‑serie”, zegt Jeremy Foster, SVP/​GM, Cisco Compute. “Dit biedt gezamen­lijke Cisco- en Nutanix-klanten meer keuze bij het moder­ni­seren van hun datacenters.”

Daarnaast onder­steunt Nutanix het herge­bruik van veel van de meest populaire vSAN Ready­Node-confi­gu­ra­ties, om klanten te helpen in de vereen­vou­di­ging van hun migratie naar de Nutanix Cloud Infra­struc­ture-oplos­sing met de AHV-hyper­visor door herge­bruik van bestaande hardware mogelijk te maken. De optie om bestaande server­hard­ware te herge­bruiken, net als de uitbrei­ding van compute-only-hardware-opties, kan helpen om de TCO drastisch te verlagen voor klanten die hun infra­struc­tuur willen moderniseren.

“We zijn verheugd om met onze partners samen te werken om het bereik van Nutanix AHV hyper­vi­soruit te breiden naar compute-only servers die verder gaan dan tradi­ti­o­nele hyper­con­verged servers, waardoor we de adoptie door zakelijke klanten verder versnellen om hun bedrijfs­voe­ring te vereen­vou­digen en hun cyber­weer­baar­heid te vergroten”, zegt Thomas Cornely, SVP Product Manage­ment bij Nutanix. “Dit jaar vieren we de tiende verjaardag van de Nutanix AHV-hyper­visor, met een voort­du­rende focus op innovatie om het beste virtu­a­li­satie- en contai­ne­ri­za­tion-platform op enter­prise-niveau te leveren.”

Digital Resilience en implementaties op enterprise-niveau

Nutanix kondigt ook nieuwe mogelijk­heden aan om AHV-workloads en hun data te beschermen tegen cyber­aan­vallen, en om maximale uptime te leveren voor bedrijfs­kri­ti­sche appli­ca­ties in imple­men­ta­ties op meerdere locaties. Nutanix heeft met name zijn Secure Snapshot-capaci­teit verbe­terd om de cyber­weer­baar­heid van het platform te versterken met een nieuwe multi-party goedkeu­rings­con­trole voor bevoegde bewer­kingen, zoals snapshot­wij­zi­gingen om het platform te beschermen tegen onder andere malware en ransom­ware. Daarnaast zal Nutanix AHV zijn Metro-oplos­sing verbe­teren met onder­steu­ning voor multi-site Disaster Recovery (DR) om klanten te helpen sneller te herstellen van twee gelijk­tij­dige site-storingen. Deze nieuwe functi­o­na­li­teit kan nuttig zijn voor klanten die vallen onder de Digital Opera­tions Resilience Act (DORA), die in 2025 van kracht wordt voor finan­ciële dienst­ver­le­ners in de Europese Unie. Klanten kunnen hun grootste, bedrijfs­kri­ti­sche systemen draaien op het Nutanix Cloud Platform en profi­teren van vereen­vou­digde opera­tions en een unified hybride multi-cloud operating-model.

Boven­dien maakt Automatic Cluster Selec­tion in de Nutanix AHV hyper­visor het gemak­ke­lijker voor klanten om hun gebrui­kers een cloud-achtige selfser­vice-ervaring te bieden over grote Nutanix-omgevingen heen. Deze nieuwe functie plaatst op intel­li­gente wijze nieuw gecre­ëerde virtuele machines (VM’s) in een set clusters, waardoor het gebruik van resources in evenwicht wordt gebracht zonder tussen­komst van de beheerder, waardoor de selfser­vice provi­si­o­ning van appli­ca­ties wordt vereen­vou­digd. Nutanix blijft ook de belang­rijkste virtu­a­li­sa­tie­func­ties verbe­teren, zoals live migratie. Deze nieuwste innovatie versnelt live migra­ties, met name voor grote en zeer actieve VM’s, door de manier waarop geheugen op een intel­li­gen­tere manier wordt gerepli­ceerd naar de destination-host.

Nieuwe AHV-server­mo­ge­lijk­heden en AHV Metro multi-site DR zijn momen­teel in ontwik­ke­ling. Onder­steu­ning voor vSAN Ready­Node, Secure Snapshot en Automatic Cluster Selec­tion in AHV zijn momen­teel beschik­baar voor klanten. Meer infor­matie is hier te vinden.

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This