8 februari 2024
0 Reactie(s)

8 februari 2024

Cisco kondigt nieuwe AI-oplossingen en partnerships aan op Cisco Live Amsterdam

Tijdens Cisco Live EMEA in Amsterdam, dit jaar bezocht door meer dan 14.000 IT-profes­si­o­nals uit de hele wereld, heeft Cisco nieuwe AI-oplos­singen toege­voegd aan zijn product­port­folio. De nieuwe op AI gebaseerde oplos­singen hebben betrek­king op zowel netwerken, bevei­li­ging, als colla­bo­ra­tion en observatie.

Oliver Tuszik, Senior Vice Presi­dent & Presi­dent van Europa, Midden-Oosten en Afrika bij Cisco, stelt in een persbe­richt over de aankon­di­gingen: “De mogelijk­heid om vooruit­gang te boeken is nog nooit zo groot geweest. In een onvoor­spel­bare wereld staat techno­logie voorop bij het oplossen van de uitda­gingen waarmee we worden gecon­fron­teerd. Met AI zien we onein­dige mogelijk­heden en een toekomst die effici­ënter, innova­tiever is en voordelen biedt voor iedereen. Bij Cisco zijn we enthou­siast over de rol die we spelen. We beschikken over de infra­struc­tuur om AI te onder­steunen, een portfolio geopti­ma­li­seerd om het te bevei­ligen, de zicht­baar­heid en tools om de beste gebrui­ker­s­er­va­ring te garan­deren en de exper­tise om onze klanten te helpen de resul­taten te behalen die ze nodig hebben – op een manier die niemand anders kan.”

Cisco zet al AI-gedreven capaci­teiten in over zijn gehele product- en klanten­ser­vi­ce­port­folio en loopt voorop in innovatie voor AI-ready infra­struc­tuur. Op Cisco Live Amsterdam kondigde het bedrijf aan verder te gaan met zijn strategie om AI te imple­men­teren en integreren die klant­resul­taten onder­steunt, waaronder:

  • Partner­schap tussen Cisco en NVIDIA om bedrijven snel en eenvoudig te helpen bij het imple­men­teren en beheren van veilige AI-infrastructuur.
  • Cisco Identity Intel­li­gence verde­digt tegen de meest hardnek­kige cyber­drei­gingen met voort­du­rende AI-innovatie binnen de Cisco Security Cloud.
  • Cisco onthulde nieuwe innova­ties op het Cisco Obser­va­bi­lity Platform, waaronder een natuur­lijke taalin­ter­face voor vereen­vou­digde probleemoplossing.
  • Cisco kondigde zijn eerste SaaS-product aan, Motific, dat organi­sa­ties in staat stelt betrouw­baar GenAI te implementeren.
  • Cisco versnelt de adoptie van AI bij klanten met de juiste infra­struc­tuur voor het juiste gebruiks­sce­nario, waaronder de nieuwe Cisco X‑Series Direct en uitge­breide aanbie­dingen van gecon­ver­geerde en hyper­ge­con­ver­geerde gevali­deerde ontwerpen.

Foto: Steve Johnson

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This