7 februari 2024
0 Reactie(s)

7 februari 2024

Allegro Packets en Keysight bundelen krachten om netwerkprestaties en ‑zichtbaarheid te verbeteren

Allegro Packets en Keysight gaan samen­werken om het meten en zicht­baar maken van netwerk­pres­ta­ties verder te verbe­teren. Het is eerste product is een combi­natie van de Virtual Allegro Network Multi­meter en de Keysight Network Packet Broker. Terwijl de Packet Broker van Keysight netwerk­be­heer­ders in staat stelt om netwerk­ver­keer netwerk­ver­keer vast te stellen en te optima­li­seren, maakt de Virtual Allegro Network Multi­meter het mogelijk om het verkeer in detail te analyseren.

Luc Alptuna, Director Strategic Alliance and Business Devel­op­ment EMEA, India & APAC bij Keysight, licht toe: “Onze Packet Broker-oplos­sing biedt de zicht­baar­heid en filte­ring die nodig zijn om netwerk­ver­keer te optima­li­seren, terwijl de Allegro Network Multi­meter netwerk­pro­blemen detec­teert en diagnos­ti­ceert. Deze samen­wer­king stelt IT-teams in staat om de netwerk­pres­ta­ties te verbe­teren en de algehele stabi­li­teit en betrouw­baar­heid van hun netwerk te verhogen.”

Klaus Degner, Managing Director van Allegro Packets, benadrukt het belang van deze samen­wer­king: “Onze partner­schap met Keysight biedt bedrijven nog betere mogelijk­heden om fouten in real-time op te sporen en het netwerk te optimaliseren.”

De gezamen­lijke oplos­sing biedt :

  • toegang tot alle data die nodig is voor analyse, zonder de produc­tie­net­werk­ap­pa­raten te belasten
  • L2 tot L7 packet inspectie voor uitge­breide toepas­sings­in­for­matie en netwerkprotocolgegevens
  • zeer verfijnde (nanose­conde) analyse dankzij de mogelijk­heid om tijdstem­pels te synchro­ni­seren tussen de packet broker en de Allegro Network Multimetep
  • packet capture tot 400 Gbit/​s
  • uitwis­se­ling van data zonder de noodzaak voor standa­lone probes
  • toegang tot data van fysieke, virtuele en cloud-netwerken
Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This