25 oktober 2023
0 Reactie(s)

25 oktober 2023

Zyxel Networks introduceert nieuwe high-performance firewall

Zyxel Networks intro­du­ceert de USG FLEX H‑serie van bevei­li­gings­fire­walls. Deze nieuwe apparaten voorzien kleine en middel­grote bedrijven (mkb) van uitzon­der­lijke multi-gigabit presta­ties en geavan­ceerde beveiliging.

Naarmate bedrijven hun apparaten en netwerken upgraden naar multi-gigabit-snelheden hebben ze een firewall nodig die dezelfde snelheid en presta­ties levert. De USG FLEX H‑serie biedt een firewall met drievou­dige presta­ties*, VPN en Unified Threat Manage­ment (UTM), in combi­natie met multi-gigabit snelheden, varië­rend van 1G en 2,5G tot 10G. Dit geeft mkb’ers voldoende capaci­teit om aan hun groei­ende netwerk­eisen te voldoen.

Bepaalde modellen zijn voorzien van Power over Ethernet (PoE) met een energie­ver­bruik tot 30W. Hiermee kunnen apparaten zoals 5G routers (FWA710) en WiFi 6E Access Points (AP’s) gevoed worden, wat zorgt voor naadloze draad­loze connec­ti­vi­teit en minder netwerk­be­ka­be­ling. Verder zijn er softwa­re­ge­de­fi­ni­eerde ethernet-poorten aanwezig, die voorheen alleen te vinden waren in groot­za­ke­lijke netwerk­pro­ducten. Dit biedt het mkb meer flexi­bi­li­teit (selec­teer­baar LAN/​WAN) en het onder­steunt een grotere varië­teit aan netwerkopstellingen. 

Peter van der Putten, Head of Channel Benelux van Zyxel Networks: “De USG FLEX H‑serie biedt het mkb ongeë­ve­naarde presta­ties, verbe­terde bevei­li­ging en een vereen­vou­digde gebrui­ker­s­er­va­ring. Deze nieuwe generatie high-perfor­mance firewalls van Zyxel Networks biedt hen de snelheid en mogelijk­heden die ze nodig hebben om zich aan te passen aan de veran­de­rende bevei­li­gings­eisen van multi-gigabit netwerken. Daarnaast zorgt het voor een effec­tieve bescher­ming van hun waarde­volle digitale bestanden.”

Op AI gebaseerde beveiliging 

Om bedrijven beter te beschermen tegen de steeds complexere bedrei­gingen, gebruikt de USG FLEX H‑serie AI-gebaseerde cloud­in­tel­li­gentie, die een gelaagde bescher­ming biedt. Als verde­di­ging worden technieken gebruikt als sandboxing, anti-malware, DNS/IP/URL-filte­ring, IPS (Intrusion Preven­tion System) en ‘appli­ca­tion patrol’. Daarnaast onder­steunen de firewalls veelge­bruikte VPN-proto­collen, zoals IKEv2/​EAP en SSL VPN, op meerdere OS-platforms, allemaal gedekt door één Zyxel Networks SecuEx­tender VPN Client licentiesleutel. 

Om de taken van netwerk­be­heer­ders verder te vereen­vou­digen, biedt de USG FLEX H‑serie zowel standa­lone als centraal beheerde bescher­ming via de Nebula Cloud van Zyxel Networks. Hiermee kunnen beheer­ders snel apparaten onboarden met de Nebula app en het netwerk beheren door naadloos te schakelen tussen het Nebula Control Center en de GUI van het apparaat**. Dit resul­teert in veilige verbin­dingen en het maakt gecen­tra­li­seerd beheer van bedrade en draad­loze apparaten mogelijk, evenals bevei­li­gings­ap­pa­raten, allemaal vanuit één enkel omgeving. 

De USG FLEX H‑serie is ontwik­keld met een focus op gebrui­ker­s­er­va­ring en uitge­rust met een nieuw bestu­rings­sys­teem: uOS. Dit systeem biedt een eenvou­dige, moderne en intuï­tieve inter­face. Dat verbe­tert de gebruiks­vrien­de­lijk­heid en het versnelt de reactie­tijd van het systeem bij het verwerken van complexe confi­gu­ra­ties. Het grafi­sche dashboard geeft verder een duide­lijk en uitge­breid overzicht van het gehele netwerk­be­vei­li­gings­land­schap, waarmee netwerk­be­heer­ders snelle en welover­wogen beslis­singen kunnen nemen om tijdig op bedrei­gingen te reageren.

De USG FLEX H‑serie bevat zes modellen die voldoen aan de veelzij­dige eisen van het mkb. De gebun­delde versie bevat een Gold Security Pack-licentie van een jaar, met services als sandboxing, reputa­tie­fil­te­ring, Nebula Pro Pack, SecuRe­porter en meer. Alle modellen zijn vanaf eind oktober 2023 verkrijg­baar bij partners van Zyxel Networks.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This