25 oktober 2023
0 Reactie(s)

25 oktober 2023

‘Een derde van de grote organisaties vindt on-premise ouderwets’

Een derde (34%) van de IT-beslis­sers binnen grote organi­sa­ties vindt een IT-omgeving die niet (volledig) in de cloud draait niet van deze tijd. Dit blijkt uit onder­zoek van Micro­soft Dynamics 365-expert Conclu­sion MBS, uitge­voerd onder 300 IT-beslis­sers en ‑beïnvloe­ders bij organi­sa­ties met meer dan 300 medewerkers.

Wanneer een IT-omgeving niet (volledig) in de cloud staat, baart dat IT-beslis­sers zorgen. Zo zijn bijna drie op de tien (28%) veront­rust over hoe de organi­satie relevant blijft met een IT-omgeving die niet (volledig) in de cloud draait. Ook flexi­bi­li­teit en wendbaar­heid zijn een punt van zorg. Eveneens 28 procent maakt zich hier druk over wanneer de IT-omgeving niet (volledig) in de cloud staat.

Toch is niet iedereen lovend over de cloud. Een vijfde (19%) van de IT-beslis­sers vindt de cloud een hype. Volgens hen is de meerwaarde ten opzichte van on-premise nihil. Ruim een kwart (27%) heeft het gevoel dat zijn of haar organi­satie alleen (deels) naar de cloud is gegaan, omdat organi­sa­ties om hen heen dit ook doen. Volgens de IT-beslis­sers hebben de meeste grote spelers uit hun industrie de overstap naar de cloud namelijk al gemaakt. Slechts 17 procent zegt geen één grote speler binnen de eigen industrie te kennen die naar de cloud is gegaan.

Jan-Douwe Jilderda, direc­teur bij Conclu­sion MBS: “Cloud compu­ting is voor het grote publiek al ruim 20 jaar beschik­baar en heeft zijn meerwaarde inmid­dels ruimschoots bewezen. Van een hype is dus absoluut geen sprake. Boven­dien biedt de cloud organi­sa­ties verschil­lende voordelen. Bijvoor­beeld schaal­baar­heid, wat automa­tisch betekent dat je flexibel en wendbaar bent. Zo kun je makke­lijk inspelen op veran­de­ringen, nieuwe markten betreden en dus groeien. De overgang naar de cloud draait echter om veran­de­ring, iets waar mensen niet altijd op zitten te wachten. Dit komt vaak door onwetend­heid. Succes­volle cloud­adoptie vereist daarom adequaat veran­der­ma­na­ge­ment, met veel inspraak van medewer­kers. De reis naar de cloud raakt uitein­de­lijk hun dagelijkse manier van werken, dus je moet ze hier echt goed in meenemen.” 

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This