11 december 2023
0 Reactie(s)

11 december 2023

Xebia nu aanbieder van trainingen voor GitHub-certificering

Vanaf vandaag biedt Xebia in Neder­land training voor GitHub-certi­fe­ringen aan. Xebia is daarmee wereld­wijd de eerste GitHub verified partner die deze online trainingen voor ontwik­ke­laars levert; nog voor het officiële trainings­pro­gramma van GitHub in januari 2024 van start gaat. Hiermee adres­seert Xebia de overstel­pende vraag naar deze trainingen.

GitHub is de centrale plek waar program­meurs hun code-projecten opslaan en beheren. Git is volgens veel program­meurs momen­teel het beste versie­be­heer­sys­teem, daarom is GitHub mateloos populair. In een versie­be­heer­sys­teem kunnen program­meurs hun projecten beheren maar ook code laten reviewen door anderen. Verschil­lende versies kunnen naast elkaar beheerd worden en het is mogelijk om terug te vallen op een oude versie, mocht er iets misgaan.

Door de grote popula­ri­teit van GitHub is er een enorme vraag naar GitHub-training en certi­fi­ce­ring ontstaan. Die vraag is zelfs zo groot dat er inmid­dels lange wacht­lijsten zijn voor de officiële start van GitHub-trainingen in januari 2024.

Waarom een GitHub-certificering?

Certi­fi­ce­ring is een vereiste van veel opdracht­ge­vers. Daarnaast is het een bewijs van de vaardig­heden, geloof­waar­dig­heid, betrouw­baar­heid en kennis van een program­meur op het gebied van deze techno­lo­gieën en ontwik­ke­laar­stools die door meer dan 100 miljoen ontwik­ke­laars wereld­wijd worden gebruikt.

Xebia Academy biedt nu als eerste GitHub-trainings­partner ter wereld training aan voor de GitHub Founda­tions- en GitHub Actions-certi­fi­ce­ringen. GitHub Founda­tions behan­delt de basis­on­der­delen en concepten van samen­werken, bijdragen en werken in GitHub. GitHub Actions is het Conti­nuous Integra­tion Conti­nuous Delivery (CI/​CD) platform van GitHub. Hiermee automa­ti­seren program­meurs hun werkpro­cessen voor het bouwen, testen, verpakken, vrijgeven en imple­men­teren van hun oplossingen. 

Voor ontwik­ke­laars, teamlei­ders en DevOps- en automa­ti­se­ringsen­gi­neers
Het gehele GitHub-trainings­cur­ri­culum is bedoeld voor ontwik­ke­laars, teamlei­ders, DevOps Engineers en Automa­tion Engineers die gebruik willen maken van GitHub en GitHub Actions. Vanaf januari 2024 is het volle­dige GitHub certi­fi­ce­rings­pro­gramma beschik­baar op xebia​.com/​a​c​a​demy. Dan zijn ook de andere gecer­ti­fi­ceerde trainingen, zoals GitHub Advanced Security en GitHub Admin beschikbaar. 

De trainingen vinden online plaats, zijn inclu­sief GitHub examen­vou­chers en worden gegeven door GitHub-geaccre­di­teerde trainers van Xebia Academy.

Aanmelden voor de GitHub Founda­tions Certi­fi­ca­tion training op 11 – 14 december 2023.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This