12 december 2023
0 Reactie(s)

12 december 2023

Fortinet breidt Universal SASE uit via strategische samenwerking met Digital Realty

Fortinet maakt bekend dat het een strate­gi­sche samen­wer­king is aange­gaan met Digital Realty. Deze samen­wer­king versnelt de uitbrei­ding van de reikwijdte van Fortinet Universal SASE, dat al meer dan 100 wereld­wijde locaties omspant. Dankzij het gebruik van Platform­DI­GITAL, het wereld­wijde datacen­ter­plat­form van Digital Realty, kunnen klanten van Fortinet hun over clouds en locaties verspreide hybride IT-workflows beveiligen.

Deze samen­wer­king is een nieuw voorbeeld van de voort­du­rende inves­te­ringen van Fortinet in de uitbrei­ding van zijn wereld­wijde cloud­net­werk. Dit zal bijdragen aan een snellere groei van het aantal gebrui­kers van zijn Universal SASE-oplos­sing. In het kader van deze samen­wer­king wordt de Fortinet Security Fabric geïnte­greerd met de infra­struc­tuur van Digital Realty voor nog krach­tiger bescher­ming van de complete netwer­k­rand van het bedrijf, van de regio’s EMEA en Asia Pacific tot Noord‑, Midden- en Zuid-Amerika. Zakelijke klanten kunnen op die manier hun hybride medewer­kers vanaf elke locatie snel en veilig verbinden met bedrijfs­kri­ti­sche appli­ca­ties, data en systemen.

“De uitbrei­ding van onze strate­gi­sche samen­wer­king met Digital Realty zal bijdragen aan een versnelde uitbrei­ding van het wereld­wijde cloud­net­werk van Fortinet, dat al ruim honderd SASE-locaties omspant. Het aantal gebrui­kers van onze Universal SASE-oplos­sing zal hierdoor snel toenemen”, zegt Michael Xie, de oprichter, bestuurs­voor­zitter en chief techno­logy officer van Fortinet. “Onze klanten krijgen hiermee nog uitge­brei­dere toegang tot vanuit de cloud aange­le­verde bevei­li­ging en connec­ti­vi­teit voor hun geogra­fisch verspreide perso­neel, zodat ze de conver­gentie van netwerk- en bevei­li­gings­tech­no­logie zonder problemen kunnen omarmen.”

“Digital Realty brengt bedrijven en data samen met een integraal aanbod van oplos­singen voor datacen­ters, colocatie en inter­con­nects. Bedrijven in alle delen van de wereld maken gebruik van Platform­DI­GITAL om hun multi-cloud en hybride cloud-netwerken en de bevei­li­ging van hun bedrijfs­kri­ti­sche appli­ca­ties kracht bij te zetten”, zegt Harm Joosse, global head of Strategy & Business Segments van de Service Provi­ders-divisie van Digital Realty. “Dankzij de uitbrei­ding van onze samen­wer­king met Fortinet kunnen klanten moeite­loos overstappen op vanuit de cloud aange­le­verde bevei­li­ging dankzij naadloze toegang tot een uitge­breide Universal SASE-oplossing.”

Fortinet zet zich voor de volle honderd procent in voor de uitbrei­ding van zijn SASE-activi­teiten, zowel qua innovatie als inves­te­ringen, zoals uit het nieuws van vandaag blijkt. De strategie van Fortinet bestaat erin om de meest betrouw­bare en veilige SASE-oplos­sing ter wereld aan te bieden. Daartoe hanteert het een tweele­dige aanpak:

  • Inves­te­ringen in speciaal geselec­teerde en optimaal schaal­bare Universal SASE-locaties. In de nabije toekomst zullen er nieuwe locaties bijkomen.
  • Verdere opscha­ling van zijn netwerk in samen­wer­king met vertrouwde partners als Google Cloud en Digital Realty.
Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This