22 december 2023
0 Reactie(s)

22 december 2023

Vertiv koopt specialist in vloeistofkoeling CoolTera

Vertiv neemt alle aandelen over van CoolTera Ltd. Dit is een leveran­cier van een leveran­cier van koelmid­del­dis­tri­butie-infra­struc­tuur voor vloei­stof­koe­lings­tech­no­logie in datacen­ters. De trans­actie voorziet in de overname van bepaalde contracten, patenten, merken en intel­lec­tueel eigendom van een aan CoolTera gelieerde onderneming.

Uitbreiding portefeuille warmtebeheer

Het in 2016 in het Verenigd Konink­rijk opgerichte CoolTera is een aanbieder van infra­struc­tuur­op­los­singen voor vloei­stof­koe­ling. Het bedrijf ontwik­kelt en vervaar­digt daarnaast distri­butie-uinits voor vloei­stof­koe­ling (CDU’s), secun­daire vloei­stof­net­werken (SFN’s) en verdeel­stukken voor vloei­stof­koe­ling binnen datacen­ters. CoolTera en Vertiv zijn al drie jaar lang techno­lo­gie­part­ners en verzorgden samen diverse wereld­wijde imple­men­ta­ties voor datacen­ters en super­com­pu­ters. Met de overname van CoolTera breidt Vertiv zijn reeds robuuste porte­feuille voor warmte­be­heer uit met geavan­ceerde koeltech­no­logie, diepgaande domein­ex­per­tise, contro­le­me­cha­nismen en systemen, en productie- en testpro­cessen voor koeling van high density datacen­ters. CoolTera heeft hoogwaar­dige techniek en een sterke klanten­ser­vice die wordt verzorgd door een team van hoogge­kwa­li­fi­ceerde technici op het gebied van vloeistofkoeling.

“Met deze overname verwerven we techno­logie die de onze aanvult”, zegt Giordano Albert­azzi, de CEO van Vertiv. “Dit sluit aan op onze lange­ter­mijn­stra­tegie voor waarde­cre­atie en versterkt onze exper­tise in high density koelings­op­los­singen. De overname is namelijk van belang voor het versterken van ons aanbod van oplos­singen voor vloei­stof­koe­ling, waardoor we effec­tiever kunnen voorzien in de behoeften van onze wereld­wijde datacen­ter­klanten. Daarmee verkeren we in een sterkere positie en beschikken we over de capaci­teit die nodig is om op elke schaal in hun AI-behoeften te voorzien.”

“Het was een logische beslis­sing voor ons om toe te treden tot de familie van Vertiv”, zegt Mark Luxford, de managing director van CoolTera. “We zijn blij dat we ons kunnen aansluiten bij de markt­leider op het gebied van warmte­be­heer voor datacen­ters. Vertiv heeft laten zien dat het techno­lo­gieën kan opschalen in het tempo dat nodig is voor de inzet van AI. We kijken er dan ook naar uit om als één team samen te werken aan de ontwik­ke­ling van de geavan­ceerde techno­lo­gieën voor vloei­stof­koe­ling met de schaal waar de sector om vraagt. Vertiv is goed geposi­ti­o­neerd om de groei van de sector te ondersteunen.”

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This