21 december 2023
0 Reactie(s)

21 december 2023

Nieuwe ITU-normen voor optisch transport tot 800 gigabit per seconde

De nieuwe normen van de Inter­na­ti­o­nale Telecom­mu­ni­catie-unie (ITU) voor het Flexi­bele Optische Trans­port­net­werk (FlexO) voorzien in gegevens­over­dracht met snelheden van 400 tot 800 gigabit per seconde (Gbit/​s). De nieuwe normen bevatten ook functies voor regene­ratie om het bereik van FlexO uit te breiden en een nieuwe klasse van Ethernet-geopti­ma­li­seerde FlexO-interfaces.

ITU defini­eerde FlexO voor het eerst in 2017 om te voldoen aan de behoefte aan optische trans­port­net­werk (OTN) inter­faces over korte afstanden met datasnel­heden boven 100 Gbit/​s. De FlexO-normen vormen nu de basis voor alle OTN-inter­faces die snelheden van meer dan 100 Gbit/​s onder­steunen, of het nu gaat om korte­af­stands client-inter­faces of lange­af­stands coherente lijninterfaces.

De eerste FlexO-norm van ITU (G.709.1) bood een frame-formaat dat is geopti­ma­li­seerd voor korte­af­stand­stoe­pas­singen van punt tot punt met behulp van inverse multi­plexing om signalen van meer dan 100G over meerdere 100G-modules te dragen. Dit schaal­bare ontwerp, gebaseerd op meerdere 100G-instances, maakt datasnel­heden mogelijk van 100 Gbit/​s tot meerdere terabits per seconde.

Updates van de FlexO-normen hebben onder­steu­ning toege­voegd voor modules die gebruik­maken van 200G, 400G en 800G bitsnel­heden, evenals voor multi-span toepas­singen in groot­ste­de­lijke gebieden met regeneratoren.

De normen bieden de gemeen­schap­pe­lijke elementen die worden gebruikt door de speci­fi­ca­ties voor coherente optische inter­faces ontwik­keld door OIF (Optical Inter­net­wor­king Forum), OpenZR+ multi-source agree­ment (MSA) en OpenROADM MSA.

Nieuwe frame-formaten en inter­faces, geopti­ma­li­seerd voor de onder­steu­ning van Ethernet met snelheden tot 800 Gbit/​s, bieden inter­faces met een groter bereik die gegevens­over­dracht mogelijk maken bij 400 Gbit/​s met DPSK (diffe­ren­tiële phase change modula­tion) en 800 Gbit/​s met 16-QAM (quadra­tuur amplitudemodulatie).

FlexO-regene­ratie, mogelijk gemaakt door nieuwe proce­dures voor overhead en opera­tions, admini­stra­tion, en manage­ment, breidt het bereik van FlexO uit door de mogelijk­heid te intro­du­ceren om een FlexO-inter­face of ‑signaal te regene­reren zonder de FlexO-laag te beëindigen.

Voor Ethernet geopti­ma­li­seerde FlexO-inter­faces, die overhead en proce­dures voor het mappen van Ethernet in FlexO-signalen beschrijven, onder­steunen toepas­singen zoals Internet Protocol over Wavelength Division Multi­plexing (WDM)-netwerken en punt-tot-punt of punt-tot-multi­punt Ethernet.

Funda­men­tele FlexO-bouwstenen worden nu allemaal beschreven door de ITU-norm G.709.1. De nieuwe struc­tuur van de FlexO-normen zal het eenvou­diger maken voor andere norme­n­or­ga­ni­sa­ties of MSA’s om de delen van de basis FlexO-speci­fi­ca­ties die relevant zijn voor hun doeltoe­pas­sing te refereren.

ITU’s FlexO-normen voorzien in de korte­af­stands clien­tin­ter­faces van Ethernet of de lange­af­stands coherente lijnin­ter­faces over WDM. Of het nu gaat om multi-vendor inter­o­pe­ra­bele of single-vendor propri­ë­taire inter­faces, alle FlexO-inter­faces nemen gemeen­schap­pe­lijke elementen uit ITU-normen over.

Een gemeen­schap­pe­lijke set basispe­ci­fi­ca­ties, waarnaar wordt verwezen door andere norme­n­or­ga­ni­sa­ties of MSA’s voor speci­fieke toepas­singen, zal de ontwik­ke­ling van chips en modules die kunnen worden herge­bruikt in een breed scala aan toepas­singen aanmoedigen.

De gereor­ga­ni­seerde suite van FlexO-normen omvat:

- G.709.1 Flexi­bele OTN-gemeen­schap­pe­lijke elementen

- G.709.3 Flexi­bele OTN B100G langeafstandsinterfaces

- G.709.5 Flexi­bele OTN kortebereikinterfaces

- G.709.6 Flexi­bele OTN B400G langeafstandsinterfaces

De nieuwe normens­uite zal naar verwach­ting begin 2024 worden gepubliceerd.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This