16 februari 2024
0 Reactie(s)

16 februari 2024

Twee exemplaren van ’s werelds oudste desktop computer ontdekt bij leeghalen huis in UK

Ooit gehoord van de Q1? Het was de eerste dekstop computer ooit. Geïntro­du­ceerd in 1972. Just Clear, een Brits recycling­be­drijf dat onder andere de inven­taris van huizen opkoopt en ophaalt, heeft onlangs twee exemplaren van deze compu­ters gevonden. Interes­sant genoeg waren er tot nu toe nog slechts drie exemplaren op de hele wereld van deze computer. 

Deze bijzon­dere vondst werd gedaan toen medewer­kers van Just Clear in een woning twee machines aantroffen die er interes­sant uitzagen. Zonder aanvan­ke­lijk te beseffen wat ze hadden gevonden, zetten ze de compu­ters opzij om later onder­zoek te doen. Na talloze zoekop­drachten op internet en zonder veel meer infor­matie, besloot Brendan O’Shea, de oprichter van Just Clear, een expert te raadplegen. Tot zijn verba­zing bleek dat deze modellen de aller­eerste volledig geïnte­greerde desktop­com­pu­ters ter wereld waren, aange­dreven door een enkele micro­pro­cessor als CPU. 

Gelan­ceerd met de Intel 8008-processor in december 1972, leek het model meer op een typema­chine, maar de creatie ervan markeerde een belang­rijke mijlpaal in de geschie­denis van de computer. De serie werd op de markt gebracht als een goed gebouwde, hoogwaar­dige unit met een uniek industrieel ontwerp en een neon-oranje plasma-display. Deze eerste echte micro­com­puter werd vervaar­digd door de Q1 Corpo­ra­tion in de Verenigde Staten, en slechts enkele exemplaren werden destijds in Europa geïmporteerd.

O’Shea deelde zijn enthou­si­asme over de vondst: “Onze teams vinden dagelijks allerlei dingen tijdens het leeghalen van huizen, sommige met histo­ri­sche betekenis, maar nooit had ik gedacht dat we iets zouden vinden dat zo belang­rijk is voor de techno­lo­gie­we­reld en de geschie­denis van de computer. Af en toe stuiten we op items die belang­rijk genoeg zijn om te bewaren en te archi­veren voor de toekomst, zoals in dit geval voor een tentoon­stel­ling. Ik heb me laten vertellen dat deze modellen uiterst zeldzaam zijn, dus het vinden van een paar ervan is ongeloof­lijk spannend. De compu­ters zaten verstopt onder een stapel dozen en in eerste instantie dachten we gewoon dat het twee mooie stukken compu­ter­his­torie uit de jaren ’70 waren die we misschien zouden hebben gewist als ze niet geschikt waren voor herge­bruik en naar onze E‑afvalstroom zouden hebben gestuurd. Na overleg met onze adviseurs en na onder­zoek te hebben gedaan, reali­seerden we ons dat we in feite twee uiterst zeldzame items hadden ontdekt, waarvan er wereld­wijd slechts drie bekend zijn. We zijn zeer blij dat we deze stukken geschie­denis met het publiek kunnen delen en bijdragen aan de viering van vintage computing.”

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This