19 februari 2024
0 Reactie(s)

19 februari 2024

AMS-IX bereikt nieuwe internetverkeerspiek: 12 Tbps

AMS-IX (Amsterdam Internet Exchange), een van de grootste Internet Exchanges ter wereld, heeft een nieuw record voor dataver­keer bereikt. Zondag 18 februari jl, rond 19:30 uur, werd een verkeers­piek van 12 Tbit per seconde geregi­streerd. Deze nieuwe piek wordt bereikt in het jaar dat het bedrijf haar 30-jarig bestaan viert.

Het internet speelt tegen­woordig een belang­rijke rol in ieders leven. Onze wereld wordt elke dag digitaler en dat zien we terug in de hoeveel­heid verkeer die via ons platform wordt uitge­wis­seld. De 12 Tbps werden geklokt op zondag­avond 18 februari jl. om 19:30 uur. Dit is typisch het moment dat mensen tijd binnens­huis doorbrengen en gebruik maken van inter­net­dien­sten, vooral in de winter.

De nieuwe verkeers­piek is vooral een gevolg van de groei van het platform in Amsterdam. Veel netwerken hebben de afgelopen maanden hun inter­net­ca­pa­ci­teit geüpgraded om de uitwis­se­ling van grotere verkeers­vo­lumes te verge­mak­ke­lijken. Boven­dien voegde AMS-IX de eerste 400G-klant­poorten toe aan het peering­plat­form om te voldoen aan de steeds groei­ende vraag naar poort­ca­pa­ci­teit. Vorig jaar was er een toename op het platform van 15% van de 100G-poorten en 12% toename van 10G-poorten. 

Peter van Burgel, CEO van AMS-IX: “Het inter­net­ver­keer blijft groeien en het bereiken van deze mijlpaal kort na de viering van ons 30-jarig jubileum maakt me erg trots. Ik wil alle aange­sloten leden en klanten bedanken voor hun vertrouwen in onze diensten.”

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This