17 mei 2024
0 Reactie(s)

17 mei 2024

Toshiba demonstreert Nearline HDD’s met capaciteit van meer dan 30 Terabyte

Toshiba Electronic Devices & Storage Corpo­ra­tion heeft met succes opslag­ca­pa­ci­teiten van meer dan 30TB bereikt met twee harde schijven (HDD’s) op basis van Heat Assisted Magnetic Recor­ding (HAMR) en Micro­wave Assisted Magnetic Recor­ding (MAMR). Dit zijn twee zogeheten demon­stra­tie­schijven die bedoeld zijn om nieuwe opname­for­maten uit te testen.

HAMR verhoogt de schrijf­ca­pa­ci­teiten door het schijf­ma­te­riaal lokaal te verhitten met een near-field laser. Toshiba bereikte 32TB op 10 schijven met behulp van Shingled Magnetic Recor­ding (SMR) – een techno­logie die datat­racks gedeel­te­lijk overlapt om de areale dicht­heid en de totale opslag­ca­pa­ci­teit per schijf te vergroten. Toshiba is van plan om in 2025 testexem­plaren van HDD’s van 28 – 30TB met HAMR-techno­logie te gaan verschepen.

De andere techno­logie is MAMR, die micro­golven gebruikt om de magne­ti­sche opname­mo­ge­lijk­heden te verbe­teren. Toshiba was de eerste die de effec­ti­vi­teit ervan demon­streerde en begon in 2021 met de massa­pro­ductie van schijven van de eerste generatie. Toshiba bereikte een capaci­teit van 31TB door 11 schijven te stapelen, gebruik­ma­kend van SMR-techno­logie, en door signaal­ver­wer­king te verbeteren.

Deze nieuwe presta­ties zijn mogelijk gemaakt door jaren­lange nauwe samen­wer­king met Resonac Corpo­ra­tion, een fabri­kant van HDD-media, en TDK Corpo­ra­tion, een fabri­kant van HDD-koppen. Toshiba en zijn samen­wer­kende partners zijn toege­wijd aan het blijven ontwik­kelen van zowel HAMR- als MAMR-techno­lo­gieën om hogere capaci­teit HDD’s te leveren die voldoen aan de groei­ende opslag­be­hoefte van de cloud en datacenters.

Larry Martinez-Palomo, Vice Presi­dent en Hoofd van de Storage Products Division bij Toshiba, legt uit: “Toshiba ontwik­kelt gelijk­tijdig toekom­stige genera­ties van hoge capaci­teit HDD’s met zowel HAMR- als MAMR-techno­lo­gieën. Massa­pro­ductie van harde schijven met HAMR zal beginnen na voltooiing van de valida­tie­fase. In de tussen­tijd zal Toshiba blijven voldoen aan de vraag naar hoge capaci­teit, hoge betrouw­baar­heid opslag­ap­pa­raten met harde schijven die gebruik maken van de bewezen MAMR-technologie.”

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This