16 mei 2024
0 Reactie(s)

16 mei 2024

Nieuwe Dell PowerEdge servers ondersteunen workloads van het datacenter tot de edge

Dell Techno­lo­gies breidt zijn server­port­folio uit met prestatie- en effici­ëntie-upgrades voor Dell PowerEdge-producten. Deze servers verte­gen­woor­digen de nieuwste generatie serve­r­in­no­vatie voor de grootste en kleinste klanten van Dell.

Deze nieuwe Dell PowerEdge-servers zijn gebouwd met veelzij­dig­heid in het achter­hoofd en bieden effici­ënte confi­gu­ra­ties die de activi­teiten vereen­vou­digen voor organi­sa­ties, waaronder CSP’s, eigenaren van kleine bedrijven en organi­sa­ties die aan de edge opereren. Dankzij presta­tie­ver­be­te­ringen op de nieuwe servers beschikken klanten over de reken­kracht om een reeks workloads aan te kunnen.

“Onze klanten willen graag onze nieuwste servers om meer reken­in­ten­sieve workloads uit te voeren en tegelij­ker­tijd het vermogen en de uitstoot te beheersen”, zegt Travis Vigil, senior vice presi­dent, Infra­struc­ture Solutions Group Product Manage­ment, Dell Techno­lo­gies. “Dit bouwt voort op onze dertig jaar ervaring waarbij Dell PowerEdge de ruggen­graat van de IT-infra­struc­tuur is geweest, klanten heeft geholpen zich aan te passen aan de veran­de­rende zakelijke behoeften en workloads in edge‑, core-datacen­ters en de cloud heeft ondersteund.”

Verbeterde prestaties en efficiëntie voor cloud service providers

Nieuwe Dell PowerEdge R670 CSP Edition- en R770 CSP Edition-servers bieden cloud service provi­ders optimale presta­ties voor high-perfor­mance compu­ting, inclu­sief high-density en schaal­bare cloud workloads zoals virtu­a­li­satie en data-analyse. Boven­dien kunnen klanten via het Dell Early Access Program deze nieuwe server­ont­werpen evalu­eren, zodat CSP’s de productie vanaf de eerste dag van beschik­baar­heid kunnen opschalen.

Deze servers zijn ontworpen met Smart Cooling-techno­logie, zijn energie­zuinig en passen zich op intel­li­gente wijze aan veran­de­rende omgevingen aan. De compacte vormfactor met I/​O aan de voorkant voor onder­houd in koude gangpaden en de veelzij­dige confi­gu­ra­ties maken deze servers eenvou­diger te imple­men­teren en te onder­houden, waardoor ze ideaal zijn voor gespe­ci­a­li­seerde datacenters.

Door de Intel Xeon 6 Efficient core-processor als eerste op de markt te brengen, zullen klanten tot 2,3x meer presta­ties per rack zien verge­leken met de vorige generatie. (1) Deze servers zijn uitge­rust met Dell Open Server Manager, gebouwd op OpenBMC om het beheer in een open ecosys­teem voor grote, hetero­gene omgevingen te vereenvoudigen.

Deze nieuwe CSP Edition-servers markeren het debuut van de Data Center – Modular Hardware System (DC-MHS)-architectuur in het Dell PowerEdge-portfolio. Deze DC-MHS-speci­fi­catie onder­steunt een eenvou­di­gere server­in­te­gratie in de bestaande infra­struc­tuur door servers te standaar­di­seren, waardoor het ontwerp en de keuze voor de klant worden verbe­terd. DC-MHS is onder­deel van het Open Compute Project en is een samen­wer­king tussen zes bedrijven, waaronder Dell Techno­lo­gies en Intel, gericht op het heront­werpen van hardwa­re­tech­no­logie om datacen­ters, edge- en bedrijfs­in­fra­struc­tuur inter­o­pe­ra­beler te maken.

“Intel is verheugd om samen met Dell Techno­lo­gies voorop te lopen bij onze ontwik­ke­ling van de nieuwste generatie Intel Xeon 6‑processors, waardoor klanten in verschil­lende sectoren snel en naadloos de belofte van effici­ënte reken­kracht met hoge dicht­heid voor AI-datacen­ters van de toekomst kunnen waarmaken”, aldus Ryan Tabrah, Vice Presi­dent & General Manager van Intel Xeon Efficient-core Products, Intel Corporation.

Kleinere voetafdruk, dubbele prestaties

De Dell PowerEdge T160- en R260-servers bieden compact compu­ter­ge­bruik voor kleine bedrijven en externe kantoren die op zoek zijn naar krach­tige, compacte confi­gu­ra­ties. Met bijna de helft van de fysieke voetaf­druk (42%) biedt de stapel­bare T160 een lagere ecolo­gi­sche voetaf­druk dankzij het toege­nomen gebruik van duurzame materi­alen, waaronder een ongeverfd metalen chassis. De server is tot 23% energie­zui­niger verge­leken met de vorige generatie. (2) De R260 heeft ook een kleinere fysieke voetaf­druk (24%), waardoor hij een stuk veelzij­diger kan worden ingezet.

Beide servers zijn uitge­rust met Intel Xeon E‑2400-proces­sors, die dubbele presta­ties bieden verge­leken met de vorige generatie.(3) De T160 is ideaal voor organi­sa­ties die realtime gegevens­ver­wer­king willen uitvoeren op near-edge-instal­la­ties. De R260 werkt goed voor het imple­men­teren van near-edge virtu­a­li­satie, waardoor de latency tot 50% wordt geminimaliseerd.(4) Voor degenen die in zware omgevingen werken, zijn de T160 en R260 uitge­rust met filter­randen, die de interne hardware beschermen tegen stof- en vetdeel­tjes, waardoor een onbelem­merde lucht­stroom wordt gegaran­deerd voor betere presta­ties en akoestiek.

“Techno­logie die de energie-effici­ëntie en infra­struc­tuur­dicht­heid maxima­li­seert zonder de presta­ties in gevaar te brengen, is van cruciaal belang voor moderne, duurzame datacen­ter­ac­ti­vi­teiten”, zegt Kuba Stolarski, research vice presi­dent van IDC Enter­prise Infra­struc­ture Practice. “Het portfolio van Dell biedt organi­sa­ties van elke omvang innova­tieve server­op­los­singen om aan hun duurzaam­heids­doel­stel­lingen te voldoen en tegelij­ker­tijd het beheer te vereen­vou­digen en de presta­ties te verbe­teren met de huidige generatie technologie.”

De Dell PowerEdge R670 CSP Edition en R770 CSP Edition zullen vanaf juli wereld­wijd beschik­baar zijn voor gekwa­li­fi­ceerde cloud service provi­ders, waarna de algemene beschik­baar­heid binnen­kort zal volgen.

  • De Dell PowerEdge T160 zal vanaf mei wereld­wijd verkrijg­baar zijn.
  • De Dell PowerEdge R260 zal vanaf mei wereld­wijd verkrijg­baar zijn.
Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This