3 oktober 2023
0 Reactie(s)

3 oktober 2023

Terugkerende IT-storingen vormen een grote bron van frustratie op de werkvloer

Wanneer er een IT-storing plaats­vindt, beëin­digt 18 procent van de medewer­kers het liefst direct hun werkdag. Dit blijkt uit onder­zoek van TOPdesk, Service Manage­ment leveran­cier, onder 250 IT-medewer­kers en ruim 1.000 werkende Neder­lan­ders. Een grote frustratie die heerst op de werkvloer is dat volgens 16 procent dezelfde IT-storingen regel­matig opnieuw terug­keren. Deze IT-frustra­ties die medewer­kers voelen, neemt één op de vijf (18%) dan ook regel­matig mee naar huis.

Opmer­ke­lijk is dat de bijna de helft (46%) van de IT-afdeling zich herkent in dat dezelfde storingen regel­matig terug­keren. Echter beschikken zij vaak niet over de juiste middelen om de onder­lig­gende oorzaak aan te pakken. Ondanks dat voelt de ruime meerder­heid van de IT’ers (80%) zich wel verant­woor­de­lijk voor goed werkende IT-facili­teiten, zodat de conti­nu­ï­teit van de bedrijfs­voe­ring niet in het gedrang komt. 

Bovenaan de IT-wensen­lijst van de werkvloer staat dan ook: het bedenken van langdu­rige oplos­singen voor terug­ke­rende IT-versto­ringen (25%). Gevolgd door de wens dat de IT-afdeling hun commu­ni­catie (17%) en bereik­baar­heid (21%) verbe­tert. Verder geeft een kwart aan ook op de hoogte gehouden te willen worden van de status van IT-storingen en ontvangen ze daarnaast graag meer mogelijk­heden tot selfser­vice (13%) van de IT-afdeling.

Thomas Burghart, Business Unit Director Rijks­over­heid bij TOPdesk: “We begrijpen als geen ander hoe verve­lend het is om niet door te kunnen werken door een IT-storing. Het is daarom cruciaal om de samen­wer­king tussen de IT-afdeling en de werkvloer te optima­li­seren. Zo kan een duide­lijk meldings­sys­teem helpen, waarin de IT-afdeling de medewer­kers op de hoogte kan houden van de status van storingen. Dat biedt voordeel aan twee kanten: de werkvloer hoeft niet continu te bellen of langs te lopen bij de IT-afdeling en de IT’ers houden meer tijd over. Deze tijd kunnen ze besteden aan het uitvoeren van updates en onder­houd om zoveel mogelijk storingen te voorkomen. Daarnaast kunnen ze deze kostbare tijd ook gebruiken voor het vinden van langdu­rige oplos­singen voor terug­ke­rende IT-storingen. Een win-winsi­tu­atie voor beide afdelingen.”

Het onder­zoek is afgenomen tussen 28 maart en 12 april 2023 via twee aparte online vragen­lijsten; één bedoeld voor IT-(mede)beslissers en één voor medewer­kers op afdelingen anders dan IT. In totaal namen 250 IT-medewer­kers ‑en beslis­sers actief in organi­sa­ties met 25 t/​m 500+ medewer­kers deel, naast 1.010 Neder­lan­ders (18 t/​m 67 jaar) die werkzaam of werkwil­lend zijn in organi­sa­ties met 25 t/​m 500+ medewer­kers. Het onder­zoek is uitge­voerd door Markt­ef­fect in opdracht van TOPdesk.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This