20 juni 2024
0 Reactie(s)

20 juni 2024

SUSE neemt StackState over voor volledige stack en cloud native observability

SUSE heeft aange­kon­digd dat het het volle­dige stack obser­va­tie­plat­form Stack­State heeft overge­nomen. De techno­logie van het Neder­landse Stack­State biedt IT-teams een manier om problemen binnen hun container-gebaseerde cloud-omgevingen te identi­fi­ceren en op te lossen via een enkel obser­va­tie­plat­form. SUSE zal Stack­State integreren in Rancher Prime, de container manage­ment service van het open source-bedrijf

SUSE CEO Dirk-Peter van Leeuwen zegt in een persbe­richt: ”Naarmate IT-omgevingen complexer worden, hebben onze Rancher Prime-klanten behoefte aan end-to-end obser­va­bi­lity van hun volle­dige stack. De uitge­breide mogelijk­heden voor infra­struc­tuur- en appli­ca­tie­mo­ni­to­ring en de techni­sche exper­tise van Stack­State vormen de perfecte aanvul­ling op Rancher Prime en stellen SUSE’s contai­ner­be­heer­op­los­singen in staat om onze klanten het beste te onder­steunen op hun moder­ni­se­rings­reis. Ik weet zeker dat onze klanten dit zeer zullen waarderen zodra we het uitrollen.”

Met de snelle adoptie van cloud en contai­ners, raken tradi­ti­o­nele monito­rings­me­thoden steeds meer achter­haald. Dat verklaart dan ook meteen de groei van cloud native obser­va­bi­lity. StackState’s end-to-end obser­va­bi­lity en appli­ca­tie­mo­ni­to­ring zullen direct worden geïnte­greerd in SUSE’s Rancher Prime. Dit helpt IT-afdelingen proac­tief de ervaring van hun eindge­brui­kers te waarborgen, samen­wer­king en innovatie tussen teams te bevor­deren, en al hun cloud native appli­ca­ties samen te brengen in een enkel overzicht, van datacen­ters tot de edge tot de cloud. Om de brede adoptie van cloud native obser­va­bi­lity te bevor­deren, kondigde SUSE ook aan dat ze van plan zijn om Stack­State in de toekomst open source te maken.

Andreas Prins, CEO van Stack­State zei over de overname: “Ik ben zo trots op alles wat het team bij Stack­State heeft opgebouwd sinds onze lance­ring. We bieden ongeë­ve­naarde obser­va­bi­lity aan klanten die missie-kritieke workloads draaien in complexe omgevingen. SUSE’s Rancher Prime is een uitste­kende match voor onze techno­logie en ons team – en ik kijk ernaar uit om te zien wat we hebben gebouwd zijn volle­dige poten­tieel bereikt.”

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This