22 mei 2024
0 Reactie(s)

22 mei 2024

Red Hat lanceert Podman AI Lab

Red Hat, leider op het vlak van open source, lanceert Podman AI Lab, een uitbrei­ding op de grafi­sche inter­face, Podman Desktop. Devel­o­pers kunnen voortaan GenAI-aange­dreven appli­ca­ties in contai­ners bouwen, testen en draaien op hun lokale werksta­tion. GenAI wordt zo toegan­ke­lijker. Boven­dien kunnen devel­o­pers nu lokaal werken en hun data on premise en veiliger houden. 

AI-gebaseerde appli­ca­ties kennen een hoogte­punt dankzij GenAI en open source LLMs. Volgens analist IDC zullen “40% van de nieuwe apps intel­li­gent zijn in 2026”. Met tools als Podman AI Lab kunnen devel­o­pers sneller die appli­ca­ties omarmen. AI Lab heeft een recep­ten­ca­ta­logus met samples van appli­ca­ties. Devel­o­pers kunnen zo sneller LLM-use cases opzetten, waaronder:

  • Chatbots 
  • Samen­vat­ters van teksten
  • Genera­toren van code
  • Detectie van objecten
  • Trans­criptie van audio naar tekst

Met deze voorbeelden kunnen devel­o­pers de broncode bekijken en leren hoe ze hun eigen code kunnen bouwen rond een AI-model. 

Voor devel­o­pers bieden contai­ners een versim­pelde manier aan om databases lokaal te draaien. Vandaag zoeken ze die eenvoud en gebruiks­gemak ook binnen AI-modellen. Met Podman AI Lab zijn lokale inferen­tie­ser­vers beschik­baar, waardoor het makke­lijker is om een model lokaal te draaien, een eindpunt te krijgen, en code te schrijven voor nieuwe functionaliteiten. 

Podman AI Lab beschikt ook over een speelom­ge­ving die gebrui­kers de kans geeft te inter­a­geren met modellen en hun gedrag te bekijken. Via een intuï­tieve gebrui­kers­prompt kunnen devel­o­pers het juiste model vinden en de beste settings instellen voor de use case in de app. 

Naarmate AI blijft groeien bij bedrijven, neemt Red Hat een voortrek­kersrol op zich via haar portfolio van consis­tente en betrouw­bare AI-platformen voor de hybride cloud om AI als drijver van innovatie, effici­ëntie en waarde voort te stuwen . 

Podman AI Lab bouwt voort op Podman Desktop, een open source project van Red Hat met meer dan een miljoen dowloads. Het integreert ook makke­lijk met de beeld­modus voor Red Hat Enter­prise Linux, een nieuwe methode voor RHEL die de OS levert als een container beeld. Devel­o­pers kunnen zo sneller proto­types te bouwen tot volwaar­dige AI-gebaseerde appli­ca­ties in contai­ners. Met Podman en Red Hat OpenS­hift kunnen deze contai­ners van overal draaien in de hybride cloud, van bare metal over cloud. 

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This