9 november 2023
0 Reactie(s)

9 november 2023

Red Hat lanceert nieuwe versies van Red Hat Enterprise Linux

Red Hat maakt bekend dat Red Hat Enter­prise Linux 9.3 vanaf vandaag algemeen beschik­baar is. Versie 8.9 van Red Hat Enter­prise Linux is dan weer binnen­kort verkrijg­baar. Deze laatste versies bevatten nieuwe functi­o­na­li­teiten die innova­ties in contai­ners moeten versnellen. Red Hat Insights biedt dan weer nieuwe beheer­mo­ge­lijk­heden, en opslag­sys­teem Stratis geniet vanaf nu van een volle­dige ondersteuning.

Volgens IDC zal de markt van software voor contai­ner­in­fra­struc­tuur tegen 2027 groeien tot 5,57 miljard dollar. Red Hat ziet daarom potentie in een schaal­baar en flexibel Linux­plat­form dat innovatie in contai­ners en een sterke security samen­brengt. Red Hat Enter­prise Linux is het perfecte antwoord op die groei­ende vraag. Boven­dien helpt het platform IT-bedrijven om het huidige talent in te zetten om de kloof te dichten tussen de bestaande IT en innova­ties in containers.

Gebouwd voor de toekomst in containers

Net als bij de vorige edities van het Linux­plat­form, bevatten versies 9.3 en 8.9 van Red Hat Enter­prise Linux de functi­o­na­li­teiten van Podman, een tool om Linux contai­ners uit te rollen en te bouwen. Deze laatste versies integreren de functi­o­na­li­teit in de bestaande workflows via automa­ti­se­ring. Wanneer een container in Podman het laat afweten, kunnen de beheer­ders vanaf nu een automa­ti­sche actie invoeren om het probleem te verhelpen of te verzetten. Workloads in contai­ners op schaal beheren wordt zo nog een tikkeltje makkelijker.

Deze updates voor contai­ners breiden ook uit naar de Red Hat Enter­prise Linux systeem­rollen met vooraf gecon­fi­gu­reerde Ansible rollen en modules om speci­fieke systemen te stroom­lijnen. De Red Hat Enter­prise Linux systeemrol voor Podman onder­steunt nu ook Quadlet, een tool om contai­ners nog makke­lijker te laten draaien met systemen. Systeem­be­heer­ders kunnen zo het lokale beheer­sys­teem voor contai­ners nog beter gebruiken. Complexe taken die een mense­lijke tussen­komst zouden vragen worden zo tot een minimum herleid.

Nieuwe inzichten van Red Hat Insights

Alle abonne­menten op Red Hat Enter­prise Linux, waaronder versies 9.3 en 8.9, bevatten Red Hat Insights. Dankzij de jaren­lange ervaring in het beheren van Linux­plat­formen, helpt deze dienst van Red Hat proac­tief mee poten­tiële fouten in het systeem te detec­teren, te analy­seren en te remedi­ëren. Insights helpt ook mee dagelijkse taken, zoals systemen patchen of middelen optimaal inzetten, te stroom­lijnen. De laatste updates in Red Hat Insights zijn:

  • Image builder onder­steu­ning voor iso, ova, qcow2 en vmdk images, waardoor het nog makke­lijker wordt om consis­tent Red Hat Enter­prise Linux te leveren over de hybride cloud heen.
  • Grotere visibi­li­teit van de toegangen tot het systeem door toegangen te groeperen op basis van gebruikersrollen.
  • Beter zicht op kwets­baar­heden in het systeem met complete lijsten van kwetsbaarheden.
  • Simpe­lere workflows voor naleving van de regels met de mogelijk­heid om regels te groeperen en aan te passen, recht­streeks vanuit de Insights console.

Volgende generatie van Linuxopslag

Red Hat Enter­prise Linux 9.3 onder­steunt nu ook Stratis, een Linux opslag­sys­teem dat is ontworpen om het beheer van opslag makke­lijker te maken. Stratis verwerkt een aantal Linux­func­ti­o­na­li­teiten in een handige inter­face. Opslag beheren wordt zo nog simpeler voor zowel begin­nende als ervaren gebrui­kers. De oplos­sing bevat een aantal belang­rijke functies zoals dynamisch opschalen of robuuste encryptie. Het systeem kan worden beheerd vanuit Red Hat Enter­prise Linux.

Red Hat Enter­prise Linux 9.3 is nu algemeen beschik­baar. Red Hat Enter­prise Linux 8.9 zal in de komende weken verkrijg­baar zijn.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This