9 november 2023
0 Reactie(s)

9 november 2023

Leaseweb benoemt Pieter Lacroix tot Managing Director Nederland

Leaseweb Global, een toonaan­ge­vende leveran­cier van cloud­ser­vices en Infra­struc­ture as a Service (IaaS), heeft vandaag bekend­ge­maakt dat Peter Lacroix de functie van Managing Director Neder­land op zich neemt. Lacroix wordt verant­woor­de­lijk voor de activi­teiten van Leaseweb in Neder­land en zal zich concen­treren op de ontwik­ke­ling van het cloudportfolio.

Lacroix brengt voor zijn nieuwe functie meer dan 25 jaar ervaring in de techno­lo­gie­sector mee. Nadat hij zijn carrière in de telecom­sector was begonnen, stapte Lacroix over naar cyber­se­cu­rity, waar hij meer dan tien jaar bij Sophos werkte, uitein­de­lijk als Managing Director voor de Benelux.

Met zijn uitge­breide ervaring en kwali­fi­ca­ties, waaronder een dubbele Execu­tive MBA-graad van TIAS Business School en Bradford Univer­sity (VK), zal Lacroix goed voorbe­reid zijn om toezicht te houden op de groei en winst­ge­vend­heid van Leaseweb Neder­land. Lacroix zal verant­woor­de­lijk zijn voor een team van 150 profes­si­o­nals en alle activi­teiten beheren, van verkoop tot levering en klantenservice.

“Het is een geweldig moment om bij Leaseweb aan de slag te gaan” vertelde Lacroix. Het bedrijf heeft nog maar pas zijn profi­le­ring veran­derd van hosting­pro­vider tot cloud­pro­vider, en als lid van Gaia‑X AISBL (de European branche­ver­e­ni­ging voor Data & Cloud) helpt Leaseweb om de toekomst van de cloud wereld­wijd vorm te geven. De cloud­aan­name blijft steeds versnellen, en ik heb ontzet­tend veel zin om als onder­deel van het team van Leaseweb organi­sa­ties te helpen om hun IT-omgevingen te versterken”.

Con Zwinkels, CEO van Leaseweb Global: “Leaseweb is opgericht in Neder­land en ons hoofd­kwar­tier staat ook hier, dus Neder­land is centraal in alles wat we doen. Het was ontzet­tend belang­rijk voor ons om de juiste persoon te vinden om onze Neder­landse tak te leiden, en Pieters uitge­breide ervaring zal in de toekomst veel waarde toevoegen voor het bedrijf. Hij heeft een sterke carrière in de techno­lo­gie­sector en heeft zich bewezen als een uitste­kende leider, met gewel­dige verkoop­vaar­dig­heden. We zijn erg blij dat Pieter ons team komt versterken en kijken uit naar het verdere succes van Leaseweb in Nederland“.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This