7 november 2023
0 Reactie(s)

7 november 2023

Red Hat Device Edge nu beschikbaar

Red Hat kondigt de algemene beschik­baar­heid aan van Red Hat Device Edge. Toestellen met beperkte middelen die zich aan het verste uiteinde van de edge bevinden, zoals robots, verkoop­ter­mi­nals of slimme displays, kunnen nu draaien op een solide platform.

Red Hat Device Edge is een aange­paste bedrijfs­versie van Micro­S­hift, een open source gemeen­schaps­pro­ject geleid door Red Hat met een lichtere versie van Kuber­netes dat edge functi­o­na­li­teiten van Red Hat OpenS­hift integreert. Red Hat Device Edge gebruikt daarnaast ook een bestu­rings­sys­teem op basis van Red Hat Enter­prise Linux dat voor de edge is geopti­ma­li­seerd. Sinds vandaag komt Red Hat Device Edge ook met het Red Hat Ansible Automa­tion Platform om vanaf dag 1 en dag 2 honderd­dui­zenden sites en toestellen makke­lijk te beheren.

Red Hat Device Edge biedt klanten en partners de volgende voordelen:

  • Een minimale voetaf­druk voor toestellen met beperkte middelen die zich in uitda­gende omgevingen bevinden. Het bestu­rings­sys­teem neemt niet alle ruimte in zodat workloads kunnen blijven draaien;
  • Eén edge platform met twee opties om uit te rollen volgens de behoeften van de edge. Red Hat Device Edge met Red Hat Enter­prise Linux en Podman zijn perfect voor kleinere uitrollen met stati­sche apps. Micro­S­hift kan dan weer als Kuber­netes-optie worden toege­voegd voor meer dynami­sche omgevingen met geavan­ceerde contai­ner­or­kestratie en Kubernetes-integratie;
  • Een consis­tente ervaring in de edge met dezelfde tools en processen die je ook in de gecen­tra­li­seerde omgevingen terug­vindt. Alles blijft dus één omgeving, van de Red Hat Device Edge voor de kleinste edge toestellen, tot Red Hat OpenS­hift voor de grotere systemen in het datacenter en de cloud;
  • Een grotere flexi­bi­li­teit van de workloads met onder­steu­ning voor bare-metal, virtuele, in container, of Kuber­netes- applicaties;
  • Makke­lijke uitrol op schaal met automa­ti­se­ring, waardoor het eenvoudig is om honderd­dui­zenden toestellen te beheren.

Red Hat werkt samen met partners en klanten, zoals ABBIntel en Lockheed Martin, om de Red Hat Device Edge te testen en uit te rollen. Toestellen kunnen consis­tent worden uitge­rold in de woestijn, op zee of in de ruimte met de gekende processen en tools.

Red Hat Device Edge brengt automatisering naar het verste uiteinde van de edge

Consis­tente en betrouw­bare automa­ti­se­ring is nodig om workloads te beheren in de edge. Vanaf vandaag is het Ansible Automa­tion Platform nu ook beschik­baar op Red Hat Device Edge. Het biedt:

  • Meer voorspel­baar­heid en herha­ling om edge workloads te automatiseren;
  • Gestan­daar­di­seerde confi­gu­ra­ties voor connec­ti­vi­teit, beleid en imple­men­ta­ties om het systeem gezond en integer te houden;
  • Een verhoogde veilig­heid en confor­mi­teit in de edge met automa­tisch onder­houd en beheer, waaronder patches, updates en upgrades;
  • Gebruiks­gemak voor IT- en OT-teams, waarbij de automa­ti­se­ring toelaat edge workloads en toestellen te beheren met weinig tot geen gespe­ci­a­li­seerde IT-vaardigheden;
  • Toestellen en diensten, zoals wifi, DNS of SSL-certi­fi­caten, instellen en analyseren.

Red Hat Device Edge is nu algemeen beschik­baar met volle­dige ondersteuning.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This