20 september 2023
0 Reactie(s)

20 september 2023

Open19 gaat verder als Sustainable and Scalable Infrastructure Alliance en richt zich breed op net-zero datacenters

Onder de vleugels van een Linux Founda­tion is Open19 omgevormd tot de Sustai­nable and Scalable Infra­struc­ture Alliance. Open19, oorspron­ke­lijk begonnen als een industrieel initi­a­tief met een ontwerp voor een nieuwe rack-standaard, heeft zichzelf daarmee een nieuwe en grotere missie gegeven.

De Sustai­nable and Scalable Infra­struc­ture Alliance (SSIA), nu dus een project van de Linux Founda­tion, heeft als doel het bieden van open source-normen en best practice-ideeën voor datacen­ters. De organi­satie streeft naar een net zero-uitstoot en willen verspil­ling van energie en materi­alen elimineren.

Open19 is gestart in 2016 met een alter­na­tieve rack-standaard, als aanvul­ling op het Open Rack-ontwerp van het Open Compute Project (OCP). Terwijl OCP bedoeld was voor een leden­be­stand van grote hypers­cale provi­ders, was Open19, dat voort­kwam uit LinkedIn, bedoeld om normen te bieden die toegan­ke­lijk waren voor een bredere doelgroep, waaronder telecom provi­ders en colocatie-partijen. Terwijl OCP het interne rack-ontwerp wilde veran­deren naar 21 inch, wilde Open19 innoveren binnen de tradi­ti­o­nele 19-inch ruimte. In de daarop­vol­gende jaren intro­du­ceerde Open19 ook koelings­stan­daarden en andere projecten. In 2021 fuseerde het met het Linux Founda­tion en werd het een centrum voor open source hardware binnen de overwe­gend op software gerichte Linux Foundation. 

Op de website schrijft SSIA over de eigen missie: “We stellen digitale leiders van organi­sa­ties van elke omvang in staat geavan­ceerde en zeer effici­ënte datacen­ter­tech­no­lo­gieën op rackni­veau te adopteren en in te zetten om de duurzaam­heid te vergroten, de volgende generatie workloads mogelijk te maken en de kosten en verspil­ling te vermin­deren, ongeacht de omvang of locatie van de implementatie”.

Tot de SSIA-leden behoren datacen­te­r­ex­ploi­tanten, private en publieke cloud-eindge­brui­kers, supply chain-fabri­kanten en leveran­ciers van techno­lo­gie­com­po­nenten, evenals duizenden indivi­duele leden die actief zijn in de cloud, techno­logie, datacen­ters en edge-ecosystemen.

Op de foto een Op[en19 data hall.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This