9 januari 2024
0 Reactie(s)

9 januari 2024

Momentum neemt managed service provider Horizon Telecom over

Momentum, een Ameri­kaanse aanbieder van managed services, kondigt de succes­volle afron­ding aan van de overname van Horizon Telecom, een in Neder­land geves­tigde wereld­wijde leveran­cier van next-gen managed services. Deze overname verste­vigt de ambitie van Momentum om een breed pakket van inter­na­ti­o­nale telecom­mu­ni­catie oplos­singen wereld aan te bieden en haar toonaan­ge­vende positie in de telecom­sector te verder versterken.

De toevoe­ging van Horizon Telecom versterkt Momentum’s portfolio van moderne werkplek­dienst­ver­le­ning voor inter­na­ti­o­naal opere­rende bedrijven. Zij worden optimaal onder­steund bij hun wereld­wijde groei, doordat we nu een robuust migra­tie­proces kunnen aanbieden voor Enter­prise Voice, Micro­soft Teams, SD-WAN en Managed Network Solutions. De toevoe­ging van Horizon Telecom biedt telefonie oplos­singen in 72 landen en telefoon­num­mers in meer dan 150 landen. Dit maakt het mogelijk dat we Voice nu inter­na­ti­o­naal kunnen aanbieden, Global Voice.

“We zijn verheugd Horizon Telecom te verwel­komen in de Momentum-familie. Deze overname is een belang­rijke mijlpaal voor ons, omdat hierdoor niet alleen onze inter­na­ti­o­nale reikwijdte groeit, maar ook onze mogelijk­heden vergroot worden om onze klanten wereld­wijd unieke telecomop­los­singen te bieden.”, zegt Todd Zittrouer, CEO van Momentum. “Samen zijn we goed geposi­ti­o­neerd om te voldoen aan de dynami­sche behoeften van bedrijven in de hele wereld”.

Horizon Telecom markeert de zevende acqui­sitie van Momentum en dient als strate­gi­sche uitvals­basis voor de entrée naar Europa. Het biedt Momentum een robuust platform voor de inter­na­ti­o­nale expansie. De overname verste­vigt de aanwe­zig­heid van Momentum op de Europese markt en vergroot de ambitie om op wereld­wijde schaal commu­ni­ca­tie­op­los­singen van wereld­klasse aan te bieden.

Redactie@DCpedia

Redactie@DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This