10 januari 2024
0 Reactie(s)

10 januari 2024

Reuters: ‘Hewlett Packard Enterprise wil Juniper overnemen voor 13 miljard dollar’

Volgens een bron die nauw betrokken is bij de onder­han­de­lingen, staat Hewlett Packard Enter­prise op het punt om Juniper Networks over te nemen. Deze deal zou de aanbieder van  netwerk­ap­pa­ra­tuur waarderen op ongeveer 13 miljard dollar. Reuters meldde dit nieuws op maandag.

Er wordt gespe­cu­leerd dat de aankon­di­ging van de overeen­komst tussen de twee bedrijven al deze week zou kunnen plaats­vinden. Als reactie op deze ontwik­ke­lingen daalden de aandelen van Hewlett Packard met 7,7%, terwijl die van Juniper Networks met 21% stegen in de handel na beurs­tijd. De overname zou een aanzien­lijke verster­king betekenen voor het bijna 100 jaar oude techno­lo­gie­be­drijf, vooral op het gebied van kunst­ma­tige intel­li­gentie (AI).

Hewlett Packard weigerde tegen­over Reuters commen­taar te geven op een rapport van de WSJ, terwijl Juniper Networks niet onmid­del­lijk reageerde op een verzoek om commen­taar van Reuters. Vorig jaar kondigde de server­fa­bri­kant HPE aan dat het een cloud compu­ting-dienst zou lanceren, ontworpen om AI-systemen zoals Chat-GPT aan te drijven.

Juniper Networks, bekend om zijn netwerk- en servi­ce­saanbod, biedt een scala aan producten en diensten. Deze omvatten route­ring, switching, Wi-Fi, netwerk­be­vei­li­ging, AI-gestuurde netwerk­ope­ra­ties voor onder­ne­mingen (AIOps) en techno­lo­gieën voor software defined  netwerken (SDN).

Deze poten­tiële overname door HPE wijst op een strate­gi­sche verschui­ving in de techno­lo­gie­markt, waarbij geves­tigde bedrijven zich steeds meer richten op innova­tieve AI-oplos­singen om compe­ti­tief te blijven. De integratie van Juniper’s techno­lo­gieën zou HPE’s positie in een snel veran­de­rende digitale wereld kunnen versterken.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 34

Pin It on Pinterest

Share This