24 januari 2024
0 Reactie(s)

24 januari 2024

Microsoft stelt 16GB RAM als standaard voor AI-PC’s

Micro­soft lijkt een aantal nieuwe minimale speci­fi­ca­tie­ni­veaus voor AI-PC’s vast te stellen die nog niet officieel zijn aange­kon­digd. Volgens bronnen van de website Tom’s Hardware zal de minimale RAM-confi­gu­ratie voor AI-PC’s worden verhoogd, en Trend­Force lijkt hetzelfde te hebben vernomen, waarbij wordt aange­geven dat 16GB het minimum zal zijn voor Windows AI-PC’s. Tegelij­ker­tijd lijkt men voor nieuwe Windows-PC’s minimaal 40 TOPS aan reken­kracht nodig zullen hebben om als AI-PC te worden bestempeld.

‘Trend­Force heeft aange­geven dat Micro­soft de basis­lijn voor DRAM in AI-PC’s op 16GB heeft gesteld’, aldus een persbe­richt over Micro­soft Copilot op woensdag. Hierdoor zal Windows wederom een belang­rijke rol spelen in het stimu­leren van de groei voor de minimale geheu­gen­ca­pa­ci­teit in nieuwe PC’s.

Geheu­gen­fa­bri­kanten zullen blij zijn met een toename van het aantal PC’s dat standaard met meer geheugen wordt verkocht. Vorig jaar werd al duide­lijk dat enkele van de grootste spelers in de industrie de productie vertraagden om het aanbod te beperken en betere prijzen te reali­seren. Zoals hiervoor al vermeld, zal dit geen eendi­men­si­o­nale veran­de­ring van de systeem­ver­eisten voor PC’s zijn. De verwach­ting dat een nieuwe PC Micro­soft Copilot AI-assis­tentie op een vlotte en respon­sieve manier zal draaien, hangt ook af van voldoende lokale accele­ra­tion. Micro­soft lijkt te hebben besloten dat minimaal 40 TOPS aan reken­kracht nodig is. Dit kan worden geleverd door een discrete GPU, maar bijna alle PC-proces­sors zijn nu in staat om effici­ënte NPU’s in te bouwen die deze doelstel­ling op het gebied van reken­pres­ta­ties kunnen halen of overtreffen.

Een belang­rijke kantte­ke­ning hierbij, zo stelt Tom’s Hardware, is dat de gecom­bi­neerde CPU‑, GPU- en NPU-kracht in de huidige Meteor Lake-chips van Intel naar verluidt maximaal 34 TOPS bereikt. Trend­Force specu­leert dat Intel Lunar Lake deze onder­pres­tatie voor AI-PC’s zal aanpakken. Intel zelf heeft gezegd dat Lunar drie keer de AI-presta­ties van zijn voorganger, Meteor Lake, zal hebben.

Andere Windows PC-proces­sor­fa­bri­kanten zoals AMD en Qualcomm lopen niet zo ver achter. De AMD Ryzen 8000-serie (Strix Point) zou naar verwach­ting in staat zijn tot 45 TOPS. Ook het Snapdragon X Elite-platform van Qualcomm zou rond de 45 TOPS leveren. Het zal interes­sant zijn om te zien of de Arm-archi­tec­tuur­pro­ces­sors van Qualcomm concur­re­rend zijn met andere prestatie-indicatoren.

Robbert Hoeffnagel

Robbert Hoeffnagel

Editor en journalist @ DCpedia

0 Reactie(s)

Loading

0 Reactie(s)

0 reacties

Reacties gesloten

De reactiemogelijkheid is verlopen. (14 dagen)

Nieuwsbrief

Huidige abonnees: 35

Pin It on Pinterest

Share This